Quảng Ngãi: Chủ mỏ cát phải hoàn tất bổ sung thủ tục mới được khai thác 3 tháng mùa mưa

04/10/2023 12:15 GMT+7
Trong thời gian chưa bổ sung hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, Sở TNMT yêu cầu các chủ mỏ cát phải dừng khai thác 3 tháng mùa mưa, theo quy định đã ban hành trước đó.

Không khai thác 3 tháng mùa mưa khi chưa được cho phép

Sáng 4/10, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản gửi, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ mỏ cát, sỏi trên địa bàn, về việc bổ sung các thủ tục, để được khai thác trong 3 tháng mùa mưa.

Quảng Ngãi: Chủ mỏ cát phải hoàn tất bổ sung thủ tục mới được khai thác 3 tháng mùa mưa  - Ảnh 1.

Không đáp ứng đủ điều kiện thì chủ mỏ không được phép khai thác 3 tháng mùa mưa. Ảnh: Công Xuân.

Theo Sở TNMT Quảng Ngãi, qua kiểm tra, rà soát các hồ sơ liên quan đến việc cấp phép khai thác cát trúng đấu giá, đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Thiết kế cơ sở dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thẩm định và phê duyệt), thì thời gian khai thác trong năm tại hồ sơ chỉ có 9 tháng, không khai thác 3 tháng mùa mưa.

Vì vậy các đơn vị có nhu cầu khai thác cát 3 tháng mùa mưa, theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (Thông báo kết luận số 397/TB-UBND, ngày 21/8/2023), phải lập điều chỉnh hồ sơ liên quan, trình cấp thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo quy định.

Cụ thể phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế cơ sở, dự án đầu tư khai thác cát làm VLXD thông thường (báo cáo nghiên cứu khả thi); báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung dự án khai thác cát làm VLXD thông thường; lập phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo thi công khai thác trong mùa mưa lũ.

Sở TNMT Quảng Ngãi lưu ý, đối với việc thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế cơ sở, dự án đầu tư khai thác cát làm VLXD thông thường (báo cáo nghiên cứu khả thi); báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung dự án khai thác cát làm VLXD thông thường, chủ mỏ phải đưa nội dung khai thác 3 tháng mưa, trình cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Sau khi hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan (như đã nêu trên), chủ mỏ gửi về Sở TNMT để tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Giấy phép khai thác, để đủ cơ sở khai thác trong 3 tháng mùa mưa.

Quảng Ngãi: Chủ mỏ cát phải hoàn tất bổ sung thủ tục mới được khai thác 3 tháng mùa mưa  - Ảnh 3.

Sở TNMT Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Trong thời gian chưa được UBND tỉnh điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, Sở TNMT Quảng Ngãi yêu cầu các chủ mỏ, phải dừng khai thác 3 tháng mùa mưa, theo quy định mà tỉnh đã ban hành trước đó.

Tạo điều kiện nhưng phải đáp ứng quy định

Liên quan đến nội dung nêu trên, tại cuộc họp vào tháng 8/2023, chủ mỏ cát đã kiến nghị UBND tỉnh, bỏ quy định dừng khai thác cát trong 3 tháng mùa mưa lũ hàng năm.

Quảng Ngãi: Chủ mỏ cát phải hoàn tất bổ sung thủ tục mới được khai thác 3 tháng mùa mưa  - Ảnh 4.

Quảng Ngãi: Chủ mỏ cát phải hoàn tất bổ sung thủ tục mới được khai thác 3 tháng mùa mưa  - Ảnh 5.

Hoạt động khai thác cát trên địa bàn Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Tiếp nhận kiến nghị trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bày tỏ, hiện nay không có quy định cụ thể việc cấm khai thác cát trong mùa mưa lũ hàng năm. Quy định cấm khai thác cát trong mùa mưa lũ hàng năm trong thời gian qua trên địa bàn, là chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy sau khi xem xét đề nghị của cấp ngành chuyên môn liên quan và chủ mỏ, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất, không nhất thiết phải dừng khai thác cát trong 3 tháng mùa mưa lũ, mà có thể khai thác bất kỳ thời gian nào trong năm. Tuy nhiên điều kiện để được khai thác (3 tháng mùa mưa lũ) phải đảm bảo an toàn.

Quảng Ngãi: Chủ mỏ cát phải hoàn tất bổ sung thủ tục mới được khai thác 3 tháng mùa mưa  - Ảnh 6.

Hạ lưu sông Trà Khúc, nơi cung cấp cát chính trên địa bàn Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Cụ thể chủ mỏ phải xây dựng Phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo thi công khai thác trong mùa mưa lũ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo quy định.

Quảng Ngãi: Chủ mỏ cát phải hoàn tất bổ sung thủ tục mới được khai thác 3 tháng mùa mưa  - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Công Xuân.

Được biết trước đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa lũ hàng năm, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quy định bắt đầu từ tháng 10 – 12, các tổ chức, cá nhân và đơn vị đã được cấp phép, phải tạm dừng khai thác cát tại các con sông trên địa bàn tỉnh.

Công Xuân
Cùng chuyên mục