Quảng Ngãi đề nghị giao Sở GTVT làm chủ đầu tư dự án nâng cấp đoạn QL 24B

29/05/2023 11:29 GMT+7
Sau khi phân tích và nêu rõ sự thuận lợi, kinh nghiệm đã có của đơn vị trực thuộc là Sở GTVT, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đề kính nghị Bộ GTVT, xem xét và giao cho Sở GTVT làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đoạn QL 24B, từ Km23+300 – Km57+170.

Sở GTVT đã làm rất tốt các dự án được giao trước đó.

Sáng 29/5, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đã đề nghị Bộ GTVT xem xét và giao cho Sở GTVT, làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đoạn QL 24B, từ Km23+300 – Km57+170.

Quảng Ngãi đề nghị giao Sở GTVT làm chủ đầu tư dự án nâng cấp đoạn QL 24B - Ảnh 1.

Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Nói về đề xuất này, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong thời gian qua, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi được Bộ GTVT, tín nhiệm giao làm chủ đầu tư một số đoạn, tuyến dự án nâng cấp, mở rộng QL1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sử dụng nguồn vốn Trái phiếu chính phủ.

Cụ thể là đoạn Km1027 - Km1063+877 và Km1092+577 - Km1125; đoạn Km1045+780 - Km1051+845 và Km1060+080 - Km1063+877 và đoạn Km1027 - Km1045+780), với tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng.

Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là công tác bồi thường GPMB và tái định cư của dự án; kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Sở GTVT được giao làm chủ đầu tư sẽ thuận lợi hơn.

Theo quy định, công tác bồi thường GPMB, tái định cư đối với tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh, được tách thành Tiểu dự án và giao cho địa phương làm chủ đầu tư.

Quảng Ngãi đề nghị giao Sở GTVT làm chủ đầu tư dự án nâng cấp đoạn QL 24B - Ảnh 3.

Lưu lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày tại nhiều vị trí của đoạn tuyến QL24B rất đông. Ảnh: Công Hoàng.

Đây là công việc rất khó khăn, mặt khác dọc tuyến Quốc lộ 24B dân cư sinh sống rất đông đúc và lâu đời, vì vậy việc tổ chức di chuyển, tái định cư là rất phức tạp và kéo dài, nên việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án tổ chức thi công đồng loạt là rất khó.

Và để thực hiện được, phải có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo điều hành chung cho dự án từ GPMB, đến tổ chức thi công công trình, nhất là bố trí các mũi thi công….

Trong thời gian qua, đối với các dự án được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, nhất là các dự án mở rộng QL1 (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, sử dụng nguồn vốn TPCP và dự án BOT), Sở GTVT Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với các địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công, theo đúng cam kết với Bộ Giao thông vận tải.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, cùng với việc tuyến Quốc lộ 24B, đã được Bộ GTVT ủy thác cho Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi quản lý, nên để tổ chức quản lý dự án được thuận lợi, chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ giữa bồi thường, GPMB với thi công, đáp ứng được mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ GTVT quan tâm, xem xét giao cho Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B (đoạn Km23+300 - Km57+170).

Quảng Ngãi đề nghị giao Sở GTVT làm chủ đầu tư dự án nâng cấp đoạn QL 24B - Ảnh 5.

Tại nhiều vị trí trên QL24B, hiện đã hư hỏng và xuống cấp khá nghiêm trọng. Ảnh: Công Hoàng.

Nếu được Bộ GTVT đồng ý đề nghị trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ chỉ đạo Sở GTVT, thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của dự án và của Bộ GTVT.

Công Hoàng