Quảng Ngãi điểm danh những khoản nợ tạm ứng, ứng trước khó đòi

21/06/2024 11:56 GMT+7
Tổng số nợ sau nhiều năm mà Quảng Ngãi đã cho tạm ứng, ứng trước từ ngân sách tỉnh đến nay vẫn chưa đòi lại được tại KKT Dung Quất, huyện Lý Sơn và doanh nghiệp tham gia bình ổn giá tết khoảng 71 tỷ đồng.

Sáng 21/6, theo thông tin PV Etime thu thập, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi cấp thẩm quyền về tình hình nợ tạm ứng, ứng trước ngân sách của tỉnh đến ngày 30/6/2024.

Quảng Ngãi điểm danh những khoản nợ tạm ứng, ứng trước khó đòi- Ảnh 1.

Huyện Lý Sơn hiện còn nợ số tiền ứng trước 24,55 tỷ đồng. Ảnh: Thảo Nguyên.

Cụ thể thu hồi từ các nhà đầu tư vào KKT Dung Quất, với số tiền tạm ứng 210,5 tỷ đồng, để thực hiện công tác bồi thường tạo Quỹ đất sạch (Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 19/7/2016), đã thu hồi 185,1 tỷ đồng; còn lại chưa thu hồi 45,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo của BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (văn bản số 1237/BQL-KHTH, ngày 04/5/2024) thì trong thời gian đến, sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, làm việc với nhà đầu tư để tiếp tục giao đất và hoàn trả lại kinh phí tạm ứng cho ngân sách.

Riêng đối với kinh phí hoàn trả tạm ứng vốn ngân sách tỉnh dự án Khu dân cư Mẫu Trạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rà soát, tham mưu theo đúng quy định.

Thu hồi từ ngân sách huyện Lý Sơn, với số tiền ứng trước 24,55 tỷ đồng, để thực hiện Hạng mục cải tạo kè chắn, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thông camera (thuộc dự án nâng cấp đường Cơ động Lý Sơn, theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 29/6/2017).

Quảng Ngãi điểm danh những khoản nợ tạm ứng, ứng trước khó đòi- Ảnh 3.

Các nhà đầu tư vào KKT Dung Quất còn nợ tạm ứng để thực hiện công tác bồi thường tạo Quỹ đất sạch. Ảnh minh họa (Thảo Nguyên).

UBND tỉnh đã giao chính quyền huyện Lý Sơn có trách nhiệm bố trí kinh phí, để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh, cụ thể năm 2023 là 8 tỷ đồng, năm 2024 là 8 tỷ đồng, năm 2025 là 8,55 tỷ đồng; thời gian hoàn trả trước ngày 30/4 hàng năm.

Tuy nhiên, theo UBND huyện Lý Sơn (Báo cáo số 264/BC-UBND, ngày 29/5/2024), do nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt thấp, đặc biệt nguồn thu từ quỹ đất dự án khu dân cư Đồng Rừng vẫn chưa triển khai thực hiện, nên việc hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở báo cáo của chính quyền huyện Lý Sơn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện thực hiện việc hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh trong thời gian tới.

Quảng Ngãi điểm danh những khoản nợ tạm ứng, ứng trước khó đòi- Ảnh 4.

Quảng Ngãi điểm danh những khoản nợ tạm ứng, ứng trước khó đòi- Ảnh 5.

Phần việc mà Lý Sơn đã thực hiện dẫn đến nợ tạm ứng. Ảnh: Thảo Nguyên.

Thu hồi từ doanh nghiệp đã tạm ứng ngân sách tỉnh 12 tỷ đồng, đề thực hiện công tác bình ổn giá Tết Nguyên đán năm 2017 (Quyết định số 2113/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016), hiện đã hoàn trả 11,02 tỷ đồng, còn nợ 0,98 tỷ đồng.

Quảng Ngãi điểm danh những khoản nợ tạm ứng, ứng trước khó đòi- Ảnh 6.

Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thảo Nguyên.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao trách nhiệm cho Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, phối hợp Chi cục Thi hành án dân sự TP.Quảng Ngãi, các đơn vị liên quan để tổ chức thu hồi tiền tạm ứng còn lại để hoàn trả ngân sách.

Thảo Nguyên
Cùng chuyên mục