Quảng Ngãi giao quyền điều hành tạm thời tại Sở KHĐT cho Phó Giám đốc

23/05/2023 10:39 GMT+7
Do một số nguyên nhân khách quan, nên hiện Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi Trần Thị Mỹ Ái, không thể đảm nhận điều hành công việc được giao. Vì vậy cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã giao cho Phó Giám đốc Nguyễn Văn Trọng, tạm thời xử lý công việc của sở này.

Sáng 23/5, theo thông tin PV Etime thu thập, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã giao quyền điều hành tạm thời Sở KHĐT, cho Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Trọng.

Quảng Ngãi giao quyền điều hành tạm thời Sở KHĐT cho Phó Giám đốc - Ảnh 1.

Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Lam Nguyễn.

Cụ thể do một số nguyên nhân khách quan, nên hiện Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi Trần Thị Mỹ Ái, không thể đảm nhận điều hành công việc được giao.

Được biết bà Trần Thị Mỹ Ái, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2019, khi đang đảm nhận chức danh Phó Giám đốc phụ trách sở này.

Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi Trần Thị Mỹ Ái, được đánh giá là 1 trong những nữ lãnh đạo của tỉnh có trình độ, năng lực chuyên môn; trong quá trình điều hành Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi Trần Thị Mỹ Ái, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Trọng, được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở KHĐT vào cuối năm 2020, khi đang giữ chức danh Trưởng Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư của Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi.

Lam Nguyễn