Quảng Ngãi: Huyện nói về khu du lịch thủ tục “thiếu đủ thứ” nhưng hoàn thành, hoạt động gần 3 năm

26/07/2022 15:08 GMT+7
Trước thắc mắc về công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương thế nào, mà khu du lịch sinh thái Nghĩa Thuận dù thiếu hàng loạt thủ tục quy định, nhưng Công ty Hà – Mỹ Á vẫn khởi công, xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động suốt gần 3 năm qua, lãnh đạo UBND huyện Tư Nghĩa đã trả lời về vấn đề này.

QUẢNG NGÃI HUYỆN NÓI VỀ KHU DU LỊCH THỦ TỤC “THIẾU ĐỦ THỨ” NHƯNG HOÀN THÀNH, HOẠT ĐỘNG GẦN 3 NĂM


Tới Phan