Quảng Ngãi: Sở Tư pháp từng điểm mặt vi phạm chứng thực chuyển nhượng đất khu du lịch 229 tỷ

23/07/2022 15:56 GMT+7
Trong quá trình thanh tra trước đó, tháng 12/2019, Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận, việc chứng thực hợp đồng giao dịch của UBND xã Nghĩa Thuận, đối với các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa người dân, với Công ty Hà - Mỹ Á đã vi phạm Luật Đất đai; Bộ Luật Dân sự...

Chiều 23/7, liên quan đến khu du lịch sinh thái Nghĩa Thuận, do Công ty Hà – Mỹ Á làm chủ đầu tư, dù thủ tục quy định trước đó thiếu đủ thứ và hiện giấy phép xây dựng, vẫn chưa được cấp nhưng đã hoàn thành, đưa vào hoạt động gần 3 năm nay, PV Etime tiếp tục tìm hiểu vụ việc này.

Quảng Ngãi:
Sở Tư pháp từng điểm mặt vi phạm chứng thực chuyển nhượng đất khu du lịch 229 tỷ
 - Ảnh 1.

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi: Ảnh: Tới Phan.

Theo thông tin đã thu thập, dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12/2016 (QĐ số 2742/QĐ-UBND), sau đó đến tháng 6/2018 thì được điều chỉnh (QĐ số 532/QĐ-UBND).

Diện tích đất cấp cho dự án theo quyết định chủ trương đầu tư là 157.621m2, trong đó giai đoạn 1 là 110.000m2 và giai đoạn 2 là 47.621m2. Diện tích thực tế theo quy hoạch chi tiết 1/500, được phê duyệt là 138.964m2.

Trong phần diện tích 100.889,2m2 (giai đoạn 1) đã đề nghị (được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê vào ngày 7/7/2022, vừa qua), có cơ cấu cụ thể như sau.

Đất chuyên trồng lúa nước (LUC) 83.216,6m2; đất trồng cây hàng năm khác (BHK) 9.009,7m2; đất trồng cây lâu năm (CLN): 2.198,2 m2; đất nghĩa địa (NTD) 1.958,7 m2; đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 13,9 m2; đất giao thông (DGT) 1,239,3 m2; đất thủy lợi (DTL) 3.165,9 m2 và đất bằng chưa sử dụng (BCS) 86,9 m2.

Nguồn gốc đối với số diện tích đất này (100.889,2m2), gồm đất của hộ gia đình, cá nhân đã thoả thuận chuyển nhượng  68.465,2 m2; đất của hộ gia đình, cá nhân chưa có GCNQSD đất và mất GCNQSD đất, có đơn tự nguyện trả lại và được UBND huyện Tư Nghĩa thu hồi 25.973,2 m2; đất do UBND xã Nghĩa Thuận quản lý, sử dụng 6.450,8 m2.

Quảng Ngãi:
Sở Tư pháp từng điểm mặt vi phạm chứng thực chuyển nhượng đất khu du lịch 229 tỷ
 - Ảnh 3.

Bên trong khu du lịch sinh thái Nghĩa Thuận. Ảnh nguồn gody.vn

Trong quá trình thanh tra trước đó (đối với 201 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được UBND xã Nghĩa Thuận xác nhận), vào tháng 12/2019, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã có kết luận, nêu rõ "...Kiểm tra hồ sơ lưu tại UBND xã Nghĩa Thuận, nhận thấy việc chứng thực các hợp đồng giao dịch của UBND xã Nghĩa Thuận, đối với các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa người dân xã Nghĩa Thuận, với bên nhận chuyển nhượng là Công ty Hà - Mỹ Á, đã vi phạm Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Luật Đất đai; Bộ Luật Dân sự... "

Theo đó Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Phòng Tư pháp huyện Tư Nghĩa, đối với những hợp đồng chứng thực sai quy định nêu tại kết luận này, tiến hành thu hồi hủy bỏ và thực hiện lại việc chứng thực hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đất, đúng quy định Pháp luật.

Tới Phan