Quảng Ngãi: Chủ nhà máy bột giấy giải trình phản ánh thi công đường dẫn nước thải trái phép

24/05/2022 12:39 GMT+7
Trong văn bản gửi cấp ngành chức năng Quảng Ngãi, chủ dự án nhà máy Bột – Giấy VNT19 giải trình, hiện hạng mục cổng và nhà chờ đang chuẩn bị thi công, có 1 đoạn đường ống dẫn nước thải, nên phải làm trước. Về tuyến ống dẫn của dự án, khi nào hoàn thiện xong thủ tục, doanh nghiệp mới cho thi công.

Clip Hiện trường thi công đoạn ống dẫn nước thải nằm ở hạng mục Cổng và nhà chờ dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19


Hoàng Tuyến