Quảng Ngãi: Thoái vốn 4 doanh nghiệp có vốn Nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện đến đâu?

20/01/2022 13:00 GMT+7
Đến thời điểm này, trong số 4 doanh nghiệp có vốn Mhà nước do tỉnh Quảng Ngãi quản lý nằm trong diện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, chỉ mới thực hiện hoàn thành 1 doanh nghiệp, đó là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, với giá trị đã thoái thu được trên 37,7 tỷ đồng.

Sáng 20/1, theo thông tin mà PV Etime được cung cấp, tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo (số 279/UBND-KTTH, ngày 19/1/2022) cho cấp thẩm quyền TƯ về tình hình cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn đến cuối năm 2021.

Quảng Ngãi: Thoái vốn 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện đến đâu?  - Ảnh 1.

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi, doanh nghiệp được tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thoái vốn hoàn thành. Ảnh: Nhiệt Băng.

Cùng một số nội dung liên quan khác, tại báo cáo này tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ tình hình thực hiện việc thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh quản lý.

Cụ thể trong giai đoạn 2017-2020, Quảng Ngãi có 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý được thực hiện thoái vốn, gồm 4 Công ty Cổ phần: Môi trường đô thị, Thanh Niên, Sơn Mỹ và  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước-Xây dựng Quảng Ngãi.

Tính đến thời điểm cuối năm 2021 do nhiều nguyên nhân khác nhau, tỉnh Quảng Ngãi mới thực hiện thoái vốn hoàn thành được 1 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần (gọi tắt Công ty) Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Trao đổi với PV Etime một số vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện thoái vốn đối với doanh nghiệp này, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, trên cơ sở mà cấp thẩm quyền tỉnh đã ban hành vào tháng 8/2017, các cấp ngành trực thuộc liên quan đã tiến hành việc thoái vốn tại Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Đến gần cuối tháng 12/2018, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty Môi trường đô thị đúng theo quy định.

Quảng Ngãi: Thoái vốn 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện đến đâu?  - Ảnh 3.

Thoái vốn nhà nước tại Bến xe Quảng Ngãi dù lợi nhuận âm, vẫn bán vượt khởi điểm 25 tỷ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng.

Tại thời điểm trước khi thoái vốn (cuối tháng 12/2017), doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 15,93 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước sở hữu là 8,124 tỷ đồng. Số giá trị đã thoái thu được từ Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi trên 37,7 tỷ đồng.

Liên quan đến việc thoái vốn tại 1 doanh nghiệp có vốn nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi vào gần cuối năm 2021 vừa qua, do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thực hiện.

Dù lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi trong 2 năm qua liên tục âm, nhưng 51% phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này đã được SCIC bán cao hơn gấp 2,5 lần, tương đương khoảng 25 tỷ đồng so với khởi điểm (khoảng 16 tỷ đồng).

Nhiệt Băng