Quảng Ninh: Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch

19/05/2020 05:24 GMT+7
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chấn chỉnh, nâng cao công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, khắc phục các các tồn tại, hạn chế trong công tác thỏa thuận, thẩm định, chấp thuận địa điểm, phê duyệt quy hoạch.

Cụ thể, sau cuộc kiểm tra mới đây, Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã chỉ ra một số nội dung tồn tại, hạn chế trong công tác thỏa thuận, thẩm định, chấp thuận địa điểm, phê duyệt quy hoạch chỉ tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư khi thỏa thuận, thẩm định, chấp thuận địa điểm, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các nguyên tắc: Các địa điểm đề xuất phải làm rõ hiện trạng sử dụng đất và phải phù hợp với định hướng Quy hoạch xây dựng (Quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000), quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chuyên ngành.

Quảng Ninh: Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch - Ảnh 1.

Nhiều dự án điều chỉnh quy hoạch dẫn đến việc kéo dài thời gian, chậm tiến độ đến hơn 10 năm. (Trong ảnh Dự án quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí tại khu vực Ao Tiên, huyện Vân Đồn).

Đặc biệt đối với các địa điểm, quy hoạch có liên quan đến đất rừng phải đảm bảo các quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy hoạch ngành liên quan trừ các nội dung mà Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể.

Trường hợp chưa phù hợp với Quy hoạch xây dựng thì phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch trước khi trình duyệt địa điểm.

Trường hợp chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương thì phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trước khi phê duyệt quy hoạch.

Quảng Ninh: Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch - Ảnh 2.

Các địa điểm, quy hoạch có liên quan đến đất rừng phải đảm bảo các quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy hoạch ngành liên quan trừ các nội dung mà Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể. (Địa điểm quy hoạch dự án khách sạn, thương mại tại ngã 3 đường Hoàng Quốc Việt trươc đây là rừng ngập mặn)

Đối với việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500: Phải báo cáo thẩm định phải đánh giá, làm rõ các nội dung: Lý do, sự phù hợp với các quy định tại Điều 47. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, sự phù hợp với định hướng Quy hoạch chung, có phương án điều chỉnh quy hoạch, thiết kế kèm theo, đánh giá ưu, nhược điểm của phương án, làm rõ lợi ích Nhà nước và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh quy hoạch.

Thẩm định kỹ năng lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư của nhà đầu tư và nhà đầu tư phải có văn bản cam kết các tiến độ triển khai thực hiện, nếu có vi phạm tiến độ đã cam kết sẽ chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi đất theo quy định theo đúng quy định hiện hành. Chuyển trả các hồ sơ không đảm bảo các chỉ đạo nêu trên.

Thời gian gần đây, công tác quản lý, điều chỉnh quy hoạch tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu thiếu chặt chẽ, nhiều dự án liên tục điều chỉnh quy hoạch dẫn đến kéo dài thời gian thi công.