Quảng Ninh: Đứng gần chót trong thực hiện đấu thầu qua mạng

23/12/2019 15:33 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn yêu cầu trong năm 2020, việc đấu thầu qua mạng của Quảng Ninh ít nhất phải bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu chỉ đạo của Chính phủ.

Trong 10 tháng năm 2019, theo thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quảng Ninh đứng thứ 55 trong số 63 tỉnh, thành thực hiện việc đấu thầu qua mạng.

Quảng Ninh: Đứng gần chót trong thực hiện đấu thầu qua mạng - Ảnh 1.

Nhiều gói thầu của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị dính nghi án thông thầu.

Trong số 1.211 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng được các đơn vị trên địa bàn Quảng Ninh là chủ đầu tư thực hiện thì Quảng Ninh mới thực hiện đấu thầu qua mạng 88 gói thầu, chiếm 6,8% tỷ lệ gói thầu đấu thầu qua mạng. Tổng số tiền của các gói thầu đấu thầu qua mạng cũng chỉ chiếm 1,9% tổng số tiền đấu thầu các gói thầu.

Chính vì việc chưa thực hiện nghiêm công tác đấu thầu qua mạng nên thời gian qua nhiều địa phương, Ban quản lý dự án ở tỉnh Quảng Ninh bị báo chí phản ánh tình trạng nghi vấn thông thầu ở nhiều dự án đầu tư công.

Quảng Ninh: Đứng gần chót trong thực hiện đấu thầu qua mạng - Ảnh 2.

Một dự án xây dựng nông thôn mới ở xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn dính nghi án thông thầu.

Được biết, từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025, Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cũng đã đặt ra chỉ tiêu cho các địa phương, bộ ngành, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc đấu thầu qua mạng các gói thầu sử dụng vốn ngân sách.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đấu thầu qua mạng là công cụ hữu hiệu đảm bảo được các mục tiêu của đấu thầu là công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế cũng như hạn chế các tiêu cực như “chỉ định thầu” trong đấu thầu. Đấu thầu qua mạng cũng là xu thế tất yếu của hoạt động kinh tế quốc tế.

Hải Long