Quảng Ninh: Hỗ trợ 100% chi phí bồi dưỡng, đào tạo khuyến nông

11/07/2020 15:25 GMT+7
Nông dân thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học, hỗ trợ 100% chi phí tiền ăn khi tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo, hỗ trợ 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn...

Trong đó, người nông dân thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học (không bao gồm tài liệu tham khảo); hỗ trợ 100% chi phí tiền ăn khi tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; các mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình...

Tại kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Giám đốc Sở Tài chính Phạm Ngọc Vinh đã trình bày tóm tắt nội dung của Tờ trình trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Họp HĐND tỉnh Quảng Ninh: Hỗ trợ 100% chi phí bồi dưỡng, đào tạo khuyến nông - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: QMG

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 4/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông. Đối tượng áp dụng bao gồm: Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông.

Theo tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh bao gồm 6 nội dung chi lớn: Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; thông tin tuyên truyền; xây dựng và nhân rộng mô hình; tư vấn và dịch vụ khuyến nông; hợp tác quốc tế về khuyến nông; nội dung chi khác.

Họp HĐND tỉnh Quảng Ninh: Hỗ trợ 100% chi phí bồi dưỡng, đào tạo khuyến nông - Ảnh 2.

Mô hình trồng thâm canh giống dong riềng DR3-10 tại Bình Liêu (Quảng Ninh). Ảnh: QMG

Trong đó, người nông dân thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học (không bao gồm tài liệu tham khảo); hỗ trợ 100% chi phí tiền ăn khi tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; các mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình...

Trong nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh còn có chính sách hỗ trợ thuê chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khuyến nông, đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông; hỗ trợ mua bản quyền tác giả, công nghệ mới phù hợp để chuyển giao gắn với chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Cũng tại kỳ họp, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Hữu Giang đã trình bày tờ trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại phường Quang Hanh, (TP.Cẩm Phả) và tờ trình về việc chấp thuận phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (FMCR), vay vốn ngân hàng thế giới.

Theo tờ trình đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại phường Quang Hanh, sẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng sản xuất sang rừng phòng hộ với diện tích 65,27ha. Vị trí điều chỉnh gồm các khoảnh 4,6,7,8, 9 tiểu khu 151; khoảnh 3, 8 tiểu khu 162, xã Cộng Hòa, TP.Cẩm Phả. Bên cạnh đó, điều chỉnh quy hoạch cục bộ 3 loại rừng từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ với diện tích 65, 27ha tại khoảnh 7, tiểu khu 176, phường Quang Hanh.

Tại xã Cộng Hòa, tổng diện tích trước điều chỉnh là 4.901,84ha rừng gồm: 1.107,23ha đất rừng quy hoạch phòng hộ; 3494,23ha rừng, đất rừng quy hoạch sản xuất. Sau rà soát điều chỉnh diện tích rừng đất rừng quy hoạch phòng hộ là 1.172, 50ha (65,27ha); rừng sản xuất là 3.859,23ha (giảm 65,27ha).

Tại phường Quang Hanh, tổng diện tích rừng trước điều chỉnh là 3.864ha gồm 2.333,76ha đất rừng phòng hộ; 1.530,58ha đất rừng sản xuất. Sau khi rà soát điều chỉnh đất rừng phòng hộ là 2.268,49ha (giảm 65,27ha); đất rừng sản xuất 1.595,85ha (tăng 65,27ha).

Tờ trình chấp thuận phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (FMCR) vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Họp HĐND tỉnh Quảng Ninh: Hỗ trợ 100% chi phí bồi dưỡng, đào tạo khuyến nông - Ảnh 3.

Họp HĐND tỉnh Quảng Ninh: Hỗ trợ 100% chi phí bồi dưỡng, đào tạo khuyến nông - Ảnh 4.

Phát động trồng rừng ngập mặn tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (nay là xã Lê Lợi, TP.Hạ Long) - một trong những xã thuộc địa bàn thực hiện của dự án vào ngày 20/12/2019. Ảnh: QMG

Dự án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh được triển khai trên địa bàn 45 xã, phường của 7 huyện, thị xã, thành phố gồm: Quảng Yên, Hạ Long, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Móng Cái...

Thời gian thực hiện dự án đến năm 2023. Với mục tiêu cải thiện quản lý rừng ven biển tại các xã vùng dự án nhằm tăng khả năng chống chịu trước những bất lợi của thời tiết và nước biển dâng. Tổng mức đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 725,285 tỷ đồng. Trong đó vốn trung ương cấp phát 563,704 tỷ đồng; vốn của tỉnh 161,581 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

P.V
Cùng chuyên mục