Quý II, công ty mẹ Cao su Tân Biên (RTB) báo lãi giảm 15,3%

13/07/2022 07:04 GMT+7
Công ty CP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2022.

Cụ thể, trong kỳ, Cao su Tân Biên ghi nhận doanh thu thuần tăng 48% lên 213,3 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính đi ngang ở mức 2,8 tỷ đồng. Trong quý II đơn vị ghi nhận 59,2 triệu đồng chi phí lãi vay và không còn khoản 1,1 tỷ đồng chi phí tài chính khác. 

Chi phí bán hàng tăng 84,8% lên 2,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 45% lên 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, thu nhập khác từ việc thanh lý cây cao su trong quý II giảm gần 13% còn 65,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2022, RTB báo lãi sau thuế đạt 55,9 tỷ đồng, giảm 15,3% so với cùng kỳ.

Quý II, công ty mẹ Cao su Tân Biên (RTB) báo lãi giảm 15,3% - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của RTB.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 347,1 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 94,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 39,5% và 5,4%. 

Theo giải trình, tổng doanh thu quý II/2022 tăng 59,5 tỷ đồng tương đương tăng 27% so với cùng kỳ do tình hình kinh tế phục hồi, sản lượng cao su tự nhiên tăng hơn so với cùng kỳ: 1.874 tấn. Tuy nhiên về giá bán bình quân giảm so với cùng kỳ 1.808 đồng/tấn.

Cụ thể, trong kỳ tiêu thụ 5.222,6 tấn so với giá cao su BQ 40,86 triệu đồng/tấn, trong khi cùng kỳ 3.348.5 tấn với giá bán cao su BQ 42,67 triệu đồng/tấn. Ngoài ra, Công ty có phát sinh thu nhập khác từ thanh lý câu cao su trong quý II/2022 giảm so với cùng kỳ 9,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá bình quân sản phẩm cao su tiêu thụ quý II/2022 giảm so với cùng ỳ 800,752 đồng/tấn. Về tổng chi phí tăng hơn 71,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do tăng sản lượng tiêu thụ, từ đó chi phí giá vốn tăng theo.

Tại thời điểm 30/6/2022, tài sản công ty mẹ Cao su Tân Biên đi ngang so với đầu năm ở mức 1.547,7 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 68% với 1.053 tỷ đồng, trong đó 850,4 tỷ đồng là đầu tư tài chính dài hạn. Riêng khoản đầu tư góp vốn vào công ty con là Cao su Tân Biên – Kampong Thom là 795 tỷ đồng.

Về tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn gấp 4,8 lần lên 71,6 tỷ đồng, với khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 1,7 tỷ đồng lên 57 tỷ đồng. Nguyên nhân biến động là do đơn vị phát sinh 29,3 tỷ đồng trả trước cho Caoutchouc Mekong Co. Ltd, và 24,1 tỷ đồng cho công ty TNHH PT CS Tân Biên – Kampong Thom.

Hàng tồn kho giảm 64% còn 60,6 tỷ đồng chủ yếu do giá trị hàng hóa còn 9,5 tỷ đồng, bằng 7,8% con số đầu năm.

Về nguồn vốn, tính đến 30/6 vay nợ dài hạn đi ngang ở mức 8,7 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng nợ vay tài chính. Vay ngắn hạn giảm từ 185 triệu đồng xuống 92,4 triệu đồng. Phải trả cho người bán ngắn hạn giảm từ 71,8 tỷ đồng còn 806,4 triệu đồng, bởi đơn vị không còn khoản nợ với Đầu tư Phát triển Nhà Rồng, Tân Biên - Kampong Thom Aphivath Caoutchouc Company Ltd., Cao su Tân Biên – Kampong Thom và công ty TNHH Xây dựng – Cầu đường Nam Phát.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/7, cổ phiếu RTB giảm 3,01% về 29.000 đồng/cp.


An Vũ
Cùng chuyên mục