Quý II/ 2022, lợi nhuận Gỗ Thuận An (GTA) đạt 5,9 tỷ đồng

11/07/2022 17:05 GMT+7
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gỗ Thuận An (GTA) ghi nhận doanh thu thuần đạt 320,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 11 tỷ đồng, tăng 7%.

Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 182,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 11% lên 168,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 14,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính kỳ này đạt 5,5 tỷ, tăng 5% lên 5,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 17% lên 3,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đạt 3,3 tỷ đồng tăng 12%, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 5,6 tỷ, xấp xỉ cùng kỳ.

Kết thúc quý II/2022, Gỗ Thuận An báo lãi 5,9 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GTA ghi nhận doanh thu thuần đạt 320,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 11 tỷ đồng, tăng 7%.

Cuối tháng 6, tài sản của Công ty đạt 569,2 tỷ đồng, tăng gần 22% so với đầu năm, trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 387 tỷ đồng, tăng 39,7%, hàng tồn kho giảm nhẹ từ 86,9 tỷ đồng về 85,6 tỷ đồng. Nợ phải trả kỳ này là 405,7 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm, trong đó chủ yếu vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 73,3% đạt 297,5 tỷ đồng.

Năm 2022 được dự báo là năm còn nhiều khó khăn đối với ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, do vậy sẽ ảnh hưởng tới tình hình đơn hàng và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, Công ty vẫn đưa ra các chỉ tiêu cao hơn so với năm 2021 từ 5 - 10%. Cụ thể, GTA phấn đấu tổng doanh thu đạt gần 570 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt hơn 17,1%, tỷ lệ chia cổ tức phấn đấu thực hiện 11%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên ngày 11/7, cổ phiếu GTA tăng 4,9% lên 15.000 đồng/cp.


Ong Lý