Sacombank lãi 3.339 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2019

21/01/2021 07:02 GMT+7
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - HOSE: STB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý IV/2020, thu nhập lãi tăng 746,4 tỷ đồng. Bao gồm, dư nợ cho vay tăng 44.435 tỷ đồng nên thu lãi cho vang tăng 781,7 tỷ đồng. Đầu tư chứng khoán nợ tăng 5.373 tỷ đồng nên thu lãi từ đầu tư chứng khoán nợ tăng 33,5 tỷ đồng. Thu nhập lãi tăng 24,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền gửi bình quân tại các tổ chức tín dụng giảm so với cùng kỳ năm trước khiến thu lãi tiền gửi giảm 94,2 tỷ đồng.

Chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay giảm 491,7 tỷ đồng. Trong đó, số dư huy động tại thời điểm cuối năm tăng 32.370 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng số dư bình quân của quý IV/2020 giảm so với quý IV/2019, do vậy chi phí trả lãi giảm 464,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiên vay bình quân trong quý giảm so với cùng kỳ năm trước dẫn đến chi phí lãi vay giảm 10,3 tỷ đồng. Chi phí khác giảm 16,6 tỷ đồng.

Sacombank lãi 3.339 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2019 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Thu nhập từ các hoạt động khác tăng 4,1 tỷ đồng. Cụ thể, thu từ hoạt động dịch vụ giảm 115,7 tỷ đồng; thu từ kinh doanh chứng khoán tăng 100,9 tỷ đồng; thu từ hoạt động khác tăng 7,8 tỷ đồng; thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 65,7 tỷ đồng; góp vốn mua cổ phần giảm 54,6 tỷ đồng.

Chi từ các hoạt động khác tăng 937,2 tỷ đồng. Bao gồm, chi phí dự phòng tín dụng giảm 405,7 tỷ đồng; chi phí hoạt động tăng 1.360 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng tài sản tồn đọng thuộc Đề án tái cơ cấu; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 17,1 tỷ đồng.

Với các chỉ tiêu tài chính trên, Sacombank ghi nhận doanh thu hợp trong quý IV/2020 đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 836,6 tỷ đồng, tăng 57%.

Luỹ kế cả năm 2020, thu nhập lãi thuần của STB đạt 11.527 tỷ đồng, tăng 25,6%so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.339 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2019 và vượt 30% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.682 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Sacombank đạt 492.637 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng tăng 6,8%, đạt 427.972 tỷ đồng. Tổng nợ xấu nội bảng của Sacombank tăng 0,8% lên 5.780 tỷ đồng. Trong khi, dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 14,9% đạt 340.268 tỷ đồng. Qua đó kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 1,94% xuống 1,7%. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng tăng từ mức 69,2% vào cuối năm 2019 lên 93,6%.


PV