Sacombank (STB) báo lãi lớn trong quý IV/2022, vượt đích kế hoạch kinh doanh năm.

31/01/2023 10:36 GMT+7
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 6.339 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2021 và vượt 20% kế hoạch năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ghi nhận trong quý IV/2022, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.900 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần tăng trưởng 142%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.751 tỷ đồng, tăng tới hơn 893 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Sacombank giải trình về Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh chủ yếu là do: Thu nhập lãi thuần tăng, Chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay tăng.

Sacombank (STB) báo lãi lớn trong quý IV/2022, vượt đích kế hoạch kinh doanh năm. - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 của Sacombank

Bên cạnh đó, hoạt động chính của ngân hàng trong năm 2022 mang về 17.147 tỷ đồng lãi thuần, tăng 43% so với cùng kỳ. Mảng hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận kết quả khả quan với 5.194 tỷ và 1.062 tỷ đồng lãi, tăng lần lượt 20% và 44%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng đột biến 501% lên 2.745 tỷ đồng.

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm đến 68%. Mảng chứng khoán đầu tư lỗ 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 164 tỷ đồng, dù vậy mảng này chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng.

Chi phí hoạt động trong năm qua của Sacombank tăng khoảng 12%, trong đó chi phí dự phòng rủi ro tăng 149%

Sacombank (STB) báo lãi lớn trong quý IV/2022, vượt đích kế hoạch kinh doanh năm. - Ảnh 2.

Chất lượng nợ cho vay 2022 của Sacombank

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản đạt gần 592.000 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 13,1% đạt hơn 438.600 tỷ đồng.

Số dư tiền gửi khách hàng tăng 6,4% đạt 454.740 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của ngân hàng giảm 24,9% còn 4.299 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 1,47% về 0,98%.

Đáng chú ý, chất lượng tài sản được cải thiện mạnh mẽ, trong đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm từ 1,47% xuống còn 0,98%.


Phương Thảo