Sông Ba (SBA) trình kế hoạch lợi nhuận 85 tỷ đồng, cổ tức 10 - 12% trong năm 2021

17/06/2021 14:29 GMT+7
Công ty Cổ phần Sông Ba (HOSE: SBA) vừa công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội được tổ chức vào ngày 25/6 tại Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Sông Ba (HOSE: SBA) vừa công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội được tổ chức vào ngày 25/6 tại Đà Nẵng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, SBA lên kế hoạch đạt tổng doanh thu 239,9 tỷ đồng, giảm 9,8% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 231,9 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu từ nhà máy thủy điện Khe Diên là 54,58 tỷ đồng, và từ nhà máy thủy điện Krông H’năng là 177,33 tỷ đồng.

SBA đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 85,3 tỷ đồng,16,3%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10-12%.

Về tạm ứng cổ tức năm 2021, nếu tình hình thời tiết diễn ra thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh tốt và Công ty cân đối được dòng tiền để trả nợ vay ngân hàng, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2021 tối thiểu 7% trước 31/12/2021.

SBA đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021.

Sông Ba (SBA) trình kế hoạch lợi nhuận 85 tỷ đồng, cổ tức 10 - 12% trong năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 SBA

Về công tác đầu tư, xây dựng, năm 2021, SBA sẽ đánh giá lại hiệu quả và giải quyết các thủ tục liên quan để duy trì dự án Krông H’năng 2, xin phê duyệt đầu tư cho dự án điện gió lân cận nhà máy thủy điện Krông H’năng, cũng như lập phương án đầu tư cho dự án điện mặt trời trên lòng hồ Krông H’năng.

Ngoài ra, SBA sẽ không tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án dự án Sông Tranh 1 do UBND tỉnh Quảng Nam đã loại dự án khỏi quy hoạch.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020, SBA ghi nhận doanh thu thuần đạt 298 tỷ đồng, lãi ròng 102 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 4% so với năm 2019. Tỷ lệ chia cổ tức 10%.

Quý I/2021, doanh thu SBA đạt 74 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế cao gấp 5 lần, lên mức 29 tỷ đồng. Như vậy, 3 tháng đầu năm, SBA đã thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 34% chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu SBA giảm 0,1% về 16.000 đồng/ cổ phiếu.

Quang Dân