Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) bị xử phạt và truy thu thuế gần 84 triệu đồng

04/10/2022 06:51 GMT+7
Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế với Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, HNX: VNR).

Cụ thể, VNR bị phạt tiền hơn 12.9 triệu đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Đồng thời, VNR còn bị truy thu tiền thuế TNDN với số tiền gần 64.6 triệu đồng. Trong đó, năm 2019 là 8.52 triệu đồng, năm 2020 là 8.5 triệu đồng và năm 2021 là hơn 47.54 triệu đồng.

Tiền chậm nộp thuế là 6.15 triệu đồng. Số tiền chậm nộp thuế được tính đến hết ngày 20/09/2022. Yêu cầu VNR tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 21/09/2022 đến ngày liền kề trước ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp VNR phải nộp gần 84 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2022, Vinare ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm giảm 5% so với cùng kỳ 2021, còn hơn 391 tỷ đồng nhưng vẫn có lợi nhuận ròng tăng 42%, đạt hơn 96 tỷ đồng.

Nguyên nhân do Vinare có lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt hơn 60 tỷ đồng, do chi phí bồi thường bảo hiểm giảm 17% và chi phí khác giảm 13% khiến chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh hơn doanh thu (giảm 14%). Ngoài ra, hoạt động tài chính có lợi nhuận tăng 12% so cùng kỳ, đạt hơn 74 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Vinare đạt gần 180 tỷ đồng lãi ròng, giảm nhẹ 1% so cùng kỳ, do lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 27%.

Về kế hoạch năm 2022, Vinare đặt mục tiêu đạt 434,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 6,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2021. Kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 12% cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNR giao dịch ở mức 24.800đ/cp.


A.Vũ