Camimex Group (CMX) bị phạt hơn 300 triệu đồng

30/09/2022 07:11 GMT+7
Công ty CP Camimex Group (HoSE: CMX) vừa bị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

 Ngày 27/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Camimex Group (mã CMX – sàn HoSE).

Cụ thể, trong năm 2020, công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị; năm 2021 tổ chức 23 cuộc họp Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, công ty thống kê có 11 cuộc họp; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, có 21 cuộc họp.

Ngoài ra, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, CMX chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tại BCTC kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan.

Bên cạnh đó, Camimex đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán.

Ngày 13/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty. Tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Đồng thời, Camimex đã vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, giao dịch giữa CMX với Công ty Cổ phần Camimex, Công ty Cổ phần Camimex Foods và Công ty Cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông/HĐQT thông qua. Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Camimex Group đã cho Công ty Cổ phần Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Tổng số tiền Camimex Group sẽ phải nộp phạt hành chính tổng cộng 310 triệu đồng.

 Thêm 11 triệu cổ phiếu Camimex Group lên sàn HoSE  

Cũng liên quan đến CMX, mới đây Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Camimex Group (HoSE: CMX) đưa hơn 11 triệu cổ phiếu niêm yết lên sàn vào ngày 13/9.

Theo đó, Camimex sẽ tăng thêm 11.081.488 cổ phiếu trên sàn từ chương trình phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Giá trị niêm yết của số lượng cổ phiếu trên đạt 110,8 tỷ đồng theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian được đưa lên sàn từ ngày 13/9/2022.

Sau khi đưa hơn 11 triệu cổ phiếu lên sàn thành công, tổng lượng cổ phiếu CMX của Camimex trên HoSE sẽ tăng từ 90.817.502 cổ phiếu lên 101.898.990 cổ phiếu, tương ứng từ mức 908 tỷ đồng lên mức 1.018 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Trước đó, Camimex đã thông qua nghị quyết phát hành 9.081.750 cổ phiếu với tổng trị giá 90,8 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Đối tượng được phát hành là cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.

Bên cạnh đó, Camimex cũng quyết định phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu với trị giá 20 tỷ đồng (tỷ lệ 2,2%) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên Camimex và cán bộ nhân viên tại các công ty con, công ty liên kết.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh cho công ty.

Camimex được thành lập từ năm 1977, là một trong những công ty đầu tiên của ngành thuỷ sản Việt Nam.

Doanh nghiệp hiện là một trong những nhà sản xuất tôm hữu cơ sớm nhất trên thế giới và là doanh nghiệp sản xuất Việt Nam duy nhất tính đến thời điểm hiện tại đạt tiêu chuẩn hữu cơ trên toàn bộ chuỗi cung ứng

Trong quý II vừa qua, Camimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 897 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 46 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 25% và tăng 119% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, Camimex đạt tổng doanh thu 1.367 tỷ đồng và 71 tỷ đồng lợi nhuận, tăng lần lượt 51% và 129% so với nửa đầu năm 2021.

Được biết năm 2022, Camimex đặt mục tiêu thu về 3.900 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3,6 lần so với năm 2021. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, Camimex đã hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 23,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9, cổ phiếu CMX giảm sàn xuống 11.450 đồng/cp.


An Vũ (t/h)