Xếp dỡ Hải An (HAH) bị truy thu và xử phạt thuế hơn 500 triệu đồng

27/09/2022 14:02 GMT+7
Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) bị xử phạt kèm theo các yếu tố tăng nặng với tổng số tiền 508 triệu đồng.

Ngày 23/9, Cục Thuế TP. Hà Nội Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH).

Cụ thể, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã kê khai doanh thu tính thuế GTGT 10% sai thời điểm; chưa phân bổ thuế GTGT đầu vào khấu trừ của chi phí quản lý dùng chung không hạch toán riêng được cho doanh thu không chịu thuế GTGT.

Bên cạnh đó, HAH đồng thời hạch toán thiếu chi phí thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phân bổ cho doanh thu không chịu thuế GTGT; hạch toán thiếu doanh thu tài chính.

Đáng lưu ý, trong năm 2020, đơn vị có 1 tình tiết tăng nặng vì vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định tại tiết b, khoản 1, điều 10, Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội.

Đến năm 2021, Công ty tiếp tục có 1 tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định tại tiết b, khoản 1, điều 10, Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội.

Hình thức xử phạt, phạt 75,57 triệu đồng do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế TNDN phải nộp; phạt tiền 2,1 triệu đồng do khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp (năm 2019); phạt 7,15 triệu đồng do khai sai và có 1 tình tiết tăng nặng nhưng không dẫn đến thiếu thuế GTGT phải nộp (năm 2020); phạt 7,15 triệu đồng do khai sai và có 1 tình tiết tăng nặng nhưng không dẫn đến thiếu thuế GTGT phải nộp (năm 2021); phạt tiền 4 triệu do hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế; phạt 34,34 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN.

Tổng hình phạt 130,31 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty bị yêu cầu nộp đủ số tiền thuế TNDN thiếu qua kiểm tra là 377,86 triệu đồng. Trong đó, năm 2019 là 29,79 triệu đồng, năm 2020 là 129,83 triệu đồng và năm 2021 là 218,24 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 508,17 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm nay, HAH ghi nhận doanh thu thuần là 1.582 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 587 tỷ đồng, tăng lần lượt là 95,8% và 220,8% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động khai thác cảng, khai thác tàu và cung cấp các bên liên quan.

Năm 2022, HAH đặt mục tiêu tổng doanh thu là 2.388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 550 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 66,2% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của HAH đạt gần 4.336 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 2.162 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn cuối kỳ là hơn 780 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp tại ngày 30/6 là 1.177 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.381 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/9, cổ phiếu giảm 3.650 đồng về 48.550 đồng/cổ phiếu.


An Vũ (t/h)