Ngân hàng

Ngân hàng "tồn kho tiền", Phó Thủ tướng chỉ ra điểm quan trọng nhất

Ngân hàng "tồn kho tiền", Phó Thủ tướng chỉ ra điểm quan trọng nhất

Ngân hàng Nhà nước rà soát lại tất cả các điều kiện liên quan đến tín dụng, thu các kiến nghị hợp lý, có giải pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế. Quan trọng nhất hiện nay là phải tìm điểm cân bằng, thiết kế lãi suất mặt bằng hợp lý…