Tập đoàn Bảo Việt: Lỗ gộp từ kinh doanh bảo hiểm quý IV, dòng tiền âm và nợ vay ‘phình” to

08/02/2022 15:28 GMT+7
Mặc dù lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm âm trong quý IV/2021, nhưng lợi nhuận hợp nhất cả năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt vẫn tăng trưởng dương. Cuối năm 2021, nợ vay của Tập đoàn Bảo Việt “phình to” gấp đôi cùng kỳ.

Tập đoàn Bảo Việt kinh doanh bảo hiểm thua lỗ trong quý IV

Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021. Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi trước thuế gần 663 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Bảo Việt đạt 2.367 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.988 tỷ đồng.

Nguyên nhân, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng 20,5% so với năm liền trước, theo BVH chủ yếu là nhờ diễn biến sôi động và tích cực của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán trong năm 2021.

Chi tiết, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn Bảo Việt đạt 37.301 tỷ đồng, tăng 1,08 lần so với năm 2020. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 611 tỷ đồng, mặc dù ghi nhận khoản lỗ gộp gần 5 tỷ đồng trong quý IV do chi phí tăng cao.

Tập đoàn Bảo Việt: Lỗ gộp từ kinh doanh bảo hiểm quý IV, dòng tiền âm và nợ vay ‘phình” to - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt.

Lãi từ hoạt động khác tăng từ 15 tỷ đồng lên 105 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động môi giới chứng khoán và bảo lãnh phát hành (thu nhập tăng gấp 3 lần năm 2020, đạt gần 496 tỷ đồng).

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và phần lợi nhuận trong công ty liên doanh liết kết, đơn vị đồng kiểm soát tương đương năm liền trước.

Tại báo cáo quản trị năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt, Công ty TNHH Đầu tư Bảo Việt (công ty con) chuyển về Tập đoàn 7,36 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2021; Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chuyển về 166,7 tỷ đồng; Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ chuyển về Tập đoàn hơn 489 tỷ đồng; Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (39 tỷ đồng).

Vay nợ gấp đôi

Dù lợi nhuận tăng trưởng dương, song dòng tiền thuần trong năm của Tập đoàn Bảo Việt âm 1.425 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 2.037 tỷ đồng. Nguyên nhân là do dòng tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư âm nặng, từ âm 7.759 tỷ lên âm 14.045 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt: Lỗ gộp từ kinh doanh bảo hiểm quý IV, dòng tiền âm và nợ vay ‘phình” to - Ảnh 2.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt 169.461 tỷ đồng, tăng 15,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, trong năm này Tập đoàn Bảo Việt tích cực vay nợ khi số dư nợ vay lên tới 2.774 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 2,3 lần so với thời điểm 31/12/2020.

Huyền Anh