Techcombank báo lãi sau thuế 8.600 tỷ đồng dù tăng mạnh trích lập dự phòng

26/10/2020 18:21 GMT+7
Chi phí dự phòng của 9 tháng đầu năm 2020 tăng lên mức 2,2 nghìn tỷ đồng so với mức 605 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2019. 9 tháng Techcombank đã hoàn thành 82,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB, Techcombank) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 nghìn tỷ và doanh thu đạt 19,3 nghìn tỷ; tăng lần lượt 20,9% và 33,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Với kết quả đạt được nói trên, 9 tháng Techcombank đã hoàn thành 82,4% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 8,6 nghìn tỷ, tăng 20,6% so với mức 7,1 nghìn tỷ của 9 tháng đầu năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản trong 12 tháng gần nhất đạt 3,0%. Chỉ số CAR theo Basel II đạt mức 16,7%, cao hơn mức 15,5% tại thời điểm cuối năm 2019.

Kết thúc Quý III/2020, doanh thu (TOI) 9 tháng đầu năm 2020 của Ngân hàng đạt 19,3 nghìn tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu nhập lãi thuần (NII) của 9 tháng đầu năm 2020 đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 3,1 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng 65,1% so với 9 tháng đầu năm 2019; và chiếm 16,2% tổng doanh thu, cao hơn mức 13,1% của 9 tháng đầu năm 2019 do có sự đóng góp mạnh mẽ của hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Chi phí hoạt động của 9 tháng đầu năm 2020 là 6,3 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện ở mức 32,8%, so với mức 34,5% cùng kỳ năm ngoái.

Trong Quý 3/2020, Ngân hàng đã tiếp tục chủ động xử lý một số khoản nợ xấu. Chi phí dự phòng của 9 tháng đầu năm 2020 tăng lên mức 2,2 nghìn tỷ đồng so với mức 605 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục thể hiện sự thận trọng của Ngân hàng trong việc chủ động trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu.

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của Techcombank đạt 401,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm kết thúc Quý 3 năm 2019 và tăng 4,6% so với thời điểm cuối năm 2019. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại 30/09/2020 là 279,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và 8,3% so với cuối năm 2019.

Tiền gửi khách hàng tại 30/09/2020 là 252,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm 30/09/2019. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2% so với thời điểm cuối năm 2019. Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 155,1 nghìn tỷ, tăng 2,4% so với cuối năm ngoái, phản ánh sự tập trung của Ngân hàng vào tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn. Nhờ đó, tỷ lệ CASA cuối Quý 3/2020 đạt 38,6%, cao hơn mức 34,5% cuối năm 2019.

Tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi đạt 71,9% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn đạt 31,1%, tốt hơn đáng kể so với mức 38,4% vào thời điểm cuối năm 2019.

Thanh Giang