Thái Nguyên đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng cho vùng đồng bào khó khăn

01/03/2021 09:43 GMT+7
Trong 5 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã huy động được hơn 6.000 tỷ đồng để đầu tư mới các công trình giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi, công trình nước sinh hoạt… cho bà con nhân dân vùng đồng bào khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hơn 6.000 tỷ đồng là con số mà tỉnh Thái Nguyên đã huy động được trong 5 năm để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Từ các nguồn lực đó mà hàng trăm công trình như: giao thông, trường học, thủy lợi, điện, trạm y tế, nhà văn hóa, nước sinh hoạt… đã được đầu tư xây dựng mới.

Thái Nguyên đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng cho vùng đồng bào khó khăn - Ảnh 1.

Nhờ các nguồn lực huy động, nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng mới cho bà con đồng bào vùng cao khó khăn

Nhờ đó đã giúp cho 12 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đặc biệt huyện Võ Nhai đã đủ điều kiện thoát khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo. Có 74 xã trong tổng số 113 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, cao gấp gần 3 lần bình quân chung của cả nước cho vùng này.


Hà Thanh