Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm 20 dự án đầu tư vào khu công nghiệp

20/02/2021 18:09 GMT+7
Năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm 20 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng khoảng 500 triệu USD và 1.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu nói trên, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đang tích cực phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng KCN, các tổ chức tư vấn xúc tiến đầu tư vận động, thu hút các dự án vào các KCN; tăng cường cải cách các thủ tục hành chính (rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ); thường xuyên tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án.

Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm 20 dự án đầu tư vào khu công nghiệp - Ảnh 1.

Dự án MDF Dongwha Việt Nam của Dongwha Enterprise CO, LTD đặt tại Khu công nghiệp Sông Công II, TP.Sông Công có tổng vốn đầu tư 163 triệu USD (Ảnh: Hoàng Cường)

Hiện nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 240 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Trong đó có 122 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 8,8 tỷ USD) và 118 dự án có vốn đầu tư trong nước (tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt trên 15,6 nghìn tỷ đồng). Nhìn chung các dự án đều triển khai nhanh, đảm bảo theo tiến độ đăng ký và sử dụng đất hiệu quả.

Tính đến hết năm 2020, có 169/240 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn thực hiện lũy kế tính ước đạt 7,13 tỷ USD và gần 11.000 tỷ đồng.

Hà Thanh