Doanh thu FDI và trong nước tại các KCN ở Thái Nguyên đạt 29 tỷ USD năm 2020

19/02/2021 17:10 GMT+7
Năm 2020, doanh thu của các doanh nghiệp FDI và trong nước tại các KCN Thái Nguyên ước đạt hơn 29 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu khoảng 22,5 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 17 tỷ USD.

Tính đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được 240 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 122 dự án FDI (tổng vốn đăng ký đầu tư là 8.762,53 triệu USD) và 118 dự án có vốn đầu tư trong nước (tổng số vốn đăng ký đầu tư 15.623,42 tỷ đồng).

Doanh thu FDI và trong nước tại các KCN ở Thái Nguyên đạt 29 tỷ USD năm 2020 - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình (Ảnh: MH)

Đến thời điểm này đã có 169/242 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn thực hiện lũy kế tính đến hết năm 2020 ước đạt 7.130 triệu USD và 10.058 tỷ đồng (bao gồm 2 dự án xây dựng hạ tầng KCN Điềm Thụy và KCN Sông Công I.  

Doanh thu năm 2020 của các doanh nghiệp FDI và trong nước tại các KCN ước đạt 28,7 tỷ USD và 7.500 tỷ đồng (khoảng 320 triệu USD); giá trị xuất khẩu khoảng 22,5 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 17 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 7.000 tỷ đồng.

Tỉnh Thái Nguyên hiện có 6 KCN tập trung với tổng diện tích 1.420 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 981,25ha; 6/6 KCN đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện có 4/6 KCN đã đi vào hoạt động, 1 KCN đang triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ và 1 KCN đang lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để triển khai dự án.


Hà Thanh
Cùng chuyên mục