Thái Nguyên sẽ có thêm 7 Khu công nghiệp vào năm 2030

20/07/2022 12:29 GMT+7
Theo định hướng, đến năm 2030 tỉnh Thái Nguyên sẽ có thêm 7 Khu công nghiệp với tổng diện tích gần 3.000ha tập trung tại các huyện, thành phố: Phú Bình, Phổ Yên và Sông Công.

Theo Quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội gắn với phát triển công nghiệp toàn vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Do đó, Thái Nguyên xác định sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh, ưu tiên thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 5 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích gần 1.500ha, gồm: Khu công nghiệp Sông Công I (Sông Công, 196,88ha), trong đó mở rộng 1,88ha; Khu công nghiệp Điềm Thụy (Phú Bình và Phổ Yên, 361,1ha) trong đó mở rộng thêm 11,1ha; Khu công nghiệp Nam Phổ Yên (Phổ Yên, 263ha), trong đó mở rộng thêm 143ha; Khu công nghiệp Yên Bình (Phổ Yên, 400ha); Khu công nghiệp Sông Công II ( Sông Công, 250ha).

Thái Nguyên sẽ có thêm 7 Khu công nghiệp vào năm 2030 - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Điềm Thụy nằm trên địa bàn huyện Phú Bình và Phổ Yên có diện tích 361,1ha (Ảnh: Hà Thanh)

Bên cạnh đó, Thái Nguyên cũng đã có 3 khu công nghiệp có trong quy hoạch gồm: Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 (Sông Công, 300ha); Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình (tổng diện tích 900ha), trong đó đất khu công nghiệp 675ha tại huyện Phú Bình và Khu công nghệ tập trung Yên Bình (Phổ Yên và Phú Bình, 200ha.

Theo định hướng, tới năm 2030, Thái Nguyên sẽ thêm 4 khu công nghiệp mới với gần 1600ha nữa là: Khu công nghiệp Yên Bình 2 (Phổ Yên và Phú Bình 301ha); Khu công nghiệp Yên Bình 3 (huyện Phú Bình 300ha); Khu công nghiệp Thượng Đình (huyện Phú Bình 130ha) và Khu công nghệ - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên (Quy hoạch toàn khu là 1.128ha, trong đó có 868ha đất khu công nghiệp, 260ha đất đô thị - dịch vụ).

Hà Thanh