Thép Nam Kim mục tiêu lãi gấp đôi trong năm 2021

02/03/2021 10:08 GMT+7
Công ty Thép Nam Kim (HOSE: NKG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 gồm doanh thu 16.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 600 tỷ đồng; lần lượt tăng 38% và gấp đôi năm trước.

Nam Kim cũng thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021 vào ngày 24/4 tại số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM. Ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội là 25/3.

Về tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của Nam Kim cho thấy doanh thu của doanh nghiệp đạt 3.439 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về tăng đến 137% lên 308 tỷ đồng. 

Trong kỳ, Nam Kim có tiết giảm đáng kể chi phí lãi vay, ngược lại chi phí bán hàng và quản lý tăng đáng kể. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2020 vẫn tăng từ mức 7 tỷ lên gần 154 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2020, NKG đạt 11.614 tỷ doanh thu, giảm 5% nhưng lãi ròng đạt 295 tỷ - cao gấp hơn 6 lần so với năm 2019.

Thừa thằng xông lên, Thép Nam Kim đặt mục tiêu lãi gấp đôi trong năm 2021 - Ảnh 1.

Thép Nam Kim đặt mục tiêu lãi gấp đôi trong năm 2021

Tính tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Nam Kim đạt 7.500 tỷ đồng, giảm 500 tỷ so với đầu kỳ. Trong đó lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn đạt 589 tỷ đồng, giảm 190 tỷ so với đầu năm. Công ty thực hiện giảm giá trị tồn kho từ 2.589 tỷ về 2.150 tỷ đồng; trong khi đó khoản mục phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 693 tỷ lên 1.219 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính ngắn, dài hạn trong năm vừa qua không có nhiều thay đổi khi duy trì mức hơn 3.000 tỷ đồng. Công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 576 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 766 tỷ và các quỹ khác 96 tỷ đồng làm "của để dành".


Q.D