Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9/2020: Khối lượng giao dịch giảm sâu

08/10/2020 14:25 GMT+7
HNX cho biết, về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 9/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 135.483 hợp đồng, giảm 27,22%.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 9, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 135.483 hợp đồng, giảm 27,22% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 225.177 hợp đồng vào ngày 9/9/2020, giảm 15,4% so với mức cao nhất trong tháng 8/2020.

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9/2020: Khối lượng giao dịch giảm sâu - Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 4,31% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9, OI đạt 34.499 hợp đồng. Tuy nhiên, mức OI cao nhất trong tháng 9, tại ngày 10/9/2020, đạt 34.659 hợp đồng.

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9/2020: Khối lượng giao dịch giảm sâu - Ảnh 2.

Nguồn: HNX

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 9/2020 không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/9/2020 là 0 hợp đồng.

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9/2020: Khối lượng giao dịch giảm sâu - Ảnh 3.

Nguồn: HNX

Trong tháng 9, cơ cấu nhà đầu tư tham gia vào thị trường biến động nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng từ 83,79% trong tháng trước lên 84,13% trong tháng này khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm từ mức 15,46% xuống 15,05% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng so với tháng trước, chiếm 1,77%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9/2020: Khối lượng giao dịch giảm sâu - Ảnh 4.

Nguồn: HNX

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 0,58% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 145.797 tài khoản, tăng 5,4% so với tháng trước.

PV
Cùng chuyên mục