Thông tin mới vụ thu hồi 4,1 tỉ đồng sai phạm từ công trình thủy điện

12/01/2021 09:57 GMT+7
Ban quản lý dự án Thủy điện 3 vừa có phản hồi liên quan việc Quảng Nam thu hồi 4,1 tỉ đồng sai phạm từ các công trình thủy điện.

Liên quan bài báo "Quảng Nam: Thu hồi 4,1 tỉ đồng sai phạm từ các công trình thủy điện" đăng trên Etime ngày 5/1/2021, Ban quản lý dự án (QLDA) Thủy điện 3 vừa có văn bản phản hồi.

Theo đó, hiện nay, công tác quyết toán dự án thủy điện Sông Tranh 2 đã hoàn thành, các bên đã tính toán khối lượng thực hiện đối với đá tận dụng đào hố móng công trình thủy điện Sông Tranh 2 và triển khai nộp thuế theo đúng quy định.

Đến nay, các nhà thầu (chi nhánh Miền Trung – TCTXDTL4-CTCP, Công ty cổ phần Trường Sơn 532 – TCT XD Trường Sơn) đã hoàn thành nộp thuế, phí với giá trị 2,035 tỉ đồng/2,4 tỉ đồng (đạt 83% so với tổng giá trị).

Thông tin mới vụ thu hồi 4,1 tỉ đồng sai phạm từ công trình thủy điện - Ảnh 1.

Đến nay, các nhà thầu dự án Thủy điện 3 đã hoàn thành nộp thuế, phí với giá trị 2,035 tỉ đồng/2,4 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Các nhà thầu còn lại đang triển khai nộp thuế, phí theo yêu cầu của UBND tỉnh. Ban QLDA Thủy điện 3 sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu còn lại hoàn thành việc nộp thuế, phí nêu trên theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định về việc xử lý kết luận thanh tra tại một số nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận thanh tra, yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm hơn 4,1 tỉ đồng từ các công trình thủy điện do chưa kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Các công trình thủy điện vi phạm gồm: Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 2 và Đăk Mi 4. Trong đó, số tiền thu hồi tại thủy điện Đăk Mi 4 là 1,66 tỉ đồng, thủy điện Sông Tranh 2 là 2,4 tỉ đồng.

Riêng thủy điện Sông Bung 4, việc xác định số liệu sai phạm không được thực hiện đầy đủ do thiếu sự hợp tác giữa đối tượng thanh tra và đoàn thanh tra.

Do đó, chủ tịch UBND tỉnh giao Cục thuế Quảng Nam rà soát, truy thu và xử phạt theo đúng quy định pháp luật về thuế đối với các sai phạm tại công trình thủy điện này.

Tỉnh cũng yêu cầu Sở TNMT, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác, tận thu khoáng sản để phục vụ việc xây dựng dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dung Nhi