Thái Nguyên: Thu hồi chủ trương đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Hồ Núi Cốc của Flamingo Holding Group

07/09/2022 07:14 GMT+7
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc của Công ty Flamingo Holding Group.

Ngày 19/7, Công ty CP Flamingo Holding Group đã có báo cáo tình hình thực hiện và chủ động xin chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc đến UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đại Từ và UBND xã Tân Thái dù vẫn đang trong thời hạn triển khai dự án.

Sau khi nghiên cứu đề xuất của Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, ngày 30/8, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chính thức ban hành Quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 3868/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 về chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Thu hồi chủ trương đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Hồ Núi Cốc của Công ty Flamingo Holding Group - Ảnh 1.

Quyết định về việc Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 3868/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hà Thanh)

Để thực hiện quyết định thu hồi nói trên, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến dự án theo đúng các quy định. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đại Từ và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án (nếu có) theo đúng quy định.

Trước đó, vào tháng 2/2021, UBND huyện Đại Từ đã có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc. 

Theo đó, Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc được quy hoạch tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái với tổng diện tích lập quy hoạch trên 44,6ha. Trong đó có gần 22ha phần mặt nước Hồ Núi Cốc. 

Tại quyết định này, UBND huyện Đại Từ đã giao cho Công ty CP Flamingo Holding Group phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố quy hoạch phổ biến rộng rãi. 

 

Hà Thanh