Thu ngân sách Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid 19

21/03/2020 12:19 GMT+7
Thu ngân sách Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid 19
Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh trong quý I tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên theo dự đoán do ảnh hưởng dịch Covid 19, trong quý II, tổng thu ngân sách sẽ giảm chỉ còn bằng 86% cùng kỳ, tương đương với giảm 1.685 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổng thu NSNN của tỉnh Quảng Ninh đến 15/3 đạt 10.241 tỷ đồng, bằng 21% dự toán. Trong đó thu từ xuất nhập khẩu đạt 2.924 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, ước thực hiện trong quý I là 3.150 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn như: Xăng dầu nhập khẩu đạt 1.549 tỷ đồng tăng 109% so với cùng kỳ, than nhập khẩu đạt 479 tỷ đồng giảm 40 tỷ đồng, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt 206 tỷ đồng giảm 18 tỷ đồng, thu từ nguyên liệu sản xuất dầu thực vật đạt 69 tỷ đồng tăng 40%, thu từ máy móc thiết bị của các dự án đầu tư và nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85 tỷ đồng tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid 19 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu quý II của tỉnh Quảng Ninh dự kiến đạt 2.241 tỷ đồng, chỉ bằng 71% so với quý I (giảm 909 tỷ đồng).

Thu nội địa đạt 7.313 tỷ đồng, ước đạt quý I là 9.288 tỷ đồng bằng 25% dự toán và giảm 3% so với cùng kỳ.

Về cơ bản thu NSNN quý I của tỉnh Quảng Ninh đều đạt và vượt tốc độ thu bình quân là 25%. Tuy nhiên, có 4 khoản thu không đạt mức bình quân là: thu lệ phí chước bạ giảm 5%, thu phí lệ phí đạt 343 tỷ đồng, dự kiến quý I đạt 461 tỷ bằng 64% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được chỉ ra là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động tham quan di tích, thắng cảnh, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu sụt giảm.

Tuy nhiên theo kế hoạch dự báo, tổng thu NSNN quý II của tỉnh Quảng Ninh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19. Tổng thu NSNN ước chỉ đạt 10.758 tỷ đồng bằng 86% so với quý I, tương đương giảm 1.685 tỷ đồng. Dự báo, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 23.204 tỷ đồng bằng 48% dự toán và bằng 99% so với cùng kỳ, bằng 95% so với kịch bản tăng trưởng kinh tế đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu quý II dự kiến đạt 2.241 tỷ đồng, chỉ bằng 71% so với quý I (giảm 909 tỷ đồng), thu nội địa quý II ước đạt 8.512 tỷ đồng bằng 91% so với quý I (giảm 776 tỷ đồng).

Riêng thu phí và lệ phí dự báo sẽ giảm 39% so với cùng kỳ, giảm 9 tỷ đồng so với kế hoạch 39. Thu phí cấp quyền khai thác khoáng sản trong quý II dự kiến chỉ đạt 775 tỷ đồng giảm 42% so với cùng kỳ, giảm 448 tỷ đồng so với kế hoạch 39 do dự án Khe Chàm II-IV chưa được cấp phép khai thác. Nhiều đơn vị khai thác khó khăn về tài chính không có khả năng nộp trong 6 tháng đầu năm.

Theo đánh giá của Sở tài chính tỉnh Quảng Ninh, năm 2020 sẽ là một năm rất khó khăn với ngành tài chính, để đảm bảo thu ngân sách các địa phương trong tỉnh cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá các dự án do UBND tỉnh là chủ tịch hội đồng, đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án động lực của tỉnh. Sớm xin cấp phép các mỏ Khe Chàm II-IV và các dự án mỏ khác để tăng thu ngân sách…

Trong cuộc họp trước đó, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất quan điểm sẽ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020. Tuy nhiên, cần phải điều chỉnh về một số chỉ tiêu kinh tế trong từng giai đoạn, thời điểm của năm, phù hợp với tình hình thực tiễn, để đảm bảo mục tiêu cho cả năm 2020 sẽ không thay đổi.

Thu ngân sách Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid 19 - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, thu phí và lệ phí dự báo sẽ giảm 39% so với cùng kỳ, giảm 9 tỷ đồng so với kế hoạch 39.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Mặc dù những tác động từ dịch bệnh là khá lớn, bao trùm lên nhiều ngành kinh tế, lĩnh vực và đây sẽ là thách thức rất lớn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt và nỗ lực, tỉnh sẽ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu, mục tiêu, đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từng sở, ngành phải có những giải pháp cụ thể và phải cố gắng nhiều hơn so với những năm trước, xây dựng và sớm thực hiện những chương trình hành động cụ thể, có hiệu quả; hạn chế tối đa những ảnh hưởng từ dịch bệnh và phải có phương án bù đắp các chỉ tiêu dự kiến sẽ giảm trong năm nay. Giao Sở KH&ĐT trên cơ sở báo cáo của các ngành, tổng hợp tham mưu với tỉnh về việc điều chỉnh thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong từng giai đoạn trong năm. Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành để các chỉ tiêu tăng trưởng đến hết năm 2020 đảm bảo theo chỉ đạo của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng lưu ý, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tạo thuận lợi trong thành lập doanh nghiệp mới; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cần thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác kiểm dịch tại khu vực cửa khẩu.

Hải Long