Thủ tướng: Đà Nẵng cần phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế-xã hội

03/08/2022 18:28 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 220/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Trong thông báo này, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với việc xác định 3 trụ cột Đà Nẵng cần tập trung phát triển.

Cụ thể, trụ cột đầu tiên là Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế.

Thứ hai là Kinh tế tri thức, với 2 mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số.

Thứ ba là Trung tâm dịch vụ chất lượng cao, với 2 mũi nhọn là cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics; trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh Đà Nẵng cần lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng đột phá, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội.

Thủ tướng Chính phủ thống nhất các trụ cột phát triển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ thống nhất các trụ cột phát triển Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý Đà Nẵng cần nghiên cứu bổ sung thêm quan điểm: “phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội và gắn với phát triển du lịch” là một trong các trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về khai thác các dự án khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước để bù đắp chi phí quản lý, vận hành và hoàn vốn đầu tư một phần cho ngân sách Nhà nước, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn và giải quyết kiến nghị của thành phố Đà Nẵng trong tháng 8-2022, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về Khu công nghệ thông tin tập trung, đối với công viên phần mềm số 2, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng khẩn trương bổ sung, hoàn thiện đề án theo quy định gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định trình Thủ tướng xem xét quyết định trong quý 3/2022.

Đối với Khu công nghệ thông tin FPT, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định trong tháng 8/2022.

Thủ tướng Chính phủ thống nhất các trụ cột phát triển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thủ tướng lưu ý Đà Nẵng cần nghiên cứu bổ sung thêm quan điểm: “phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội và gắn với phát triển du lịch”

Liên quan đến kiến nghị lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cho phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

Trường hợp có vướng mắc, bất cập, giao Bộ Xây dựng căn cứ điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt để hướng dẫn thành phố Đà Nẵng rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của thành phố Đà Nẵng trong quá trình sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù tại thành phố, đề xuất việc bổ sung chính sách phân cấp cho HĐND thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định ...

Về kiến nghị đối với quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, Thủ tướng yêu cầu TP. Đà Nẵng triển khai thực hiện theo quy định. Trong trường hợp việc bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định của pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn của thành phố thì UBND thành phố cần có tổng kết, đánh giá và đề xuất cụ thể về nội dung thực hiện thí điểm, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định.


Đình Thiên