Thừa Thiên Huế ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu

23/09/2022 08:15 GMT+7
Ngày 23/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa có quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh. Đây cũng là là cơ sở xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu  - Ảnh 1.

Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương khảo sát thực tế tại huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) vào năm 2021. Ảnh: CTV.

Theo quy định của bộ tiêu chí này, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 ở Thừa Thiên Huế phải đảm bảo 4 tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là phải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 thì phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Tiêu chí thứ 2 của xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 là phải có thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.

Tiêu chí thứ 3 là phải có ít nhất 1 mô hình thôn thông minh do UBND tỉnh quy định cụ thể. Tiêu chí thứ 4 là phải đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số,...) mang giá trị đặc trưng của địa phương, do UBND tỉnh ban hành.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn căn cứ vào hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh phụ trách tiêu chí để đánh giá từng tiêu chí của các xã trên địa bàn theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hàng năm UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá, thẩm tra tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của các xã, hoàn chỉnh hồ sơ trình trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận và công bố đối với các xã đạt chuẩn.


An Sơn