Thừa Thiên - Huế chỉ định nhà đầu tư “siêu” dự án hơn 4.600 tỷ đồng

12/12/2019 12:28 GMT+7
Dự án Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 sẽ do liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị An Vân Dương - Công ty CP Đầu tư Văn Phú Invest là nhà đầu tư.
Thừa Thiên - Huế chỉ định nhà đầu tư “siêu” dự án hơn 4.600 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án hơn 4.600 tỷ đồng được tỉnh Thừa Thiên - Huế được chỉ định nhà đầu tư (Ảnh minh họa)

Mới đây UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

Dự án này được triển khai thực hiện tại phường Xuân Phú, TP Huế. Diện tích xây dựng là khoảng 22,3 ha với tổng chi phí dự kiến là hơn 4.604 tỷ đồng. Ước tính chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án này là khoảng hơn 44,9 tỷ đồng.

Dự án này có mục tiêu nhằm cụ thể hóa và từng bước hoàn thiện đồ án qui hoạch chung Khu đô thị mới An Vân Dương nói chung và Khu A - Đô thị mới An Vân Dương nói riêng; góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực thuộc địa bàn phường An Đông, TP Huế.

Được biết, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Ban Quản lí khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế làm bên mời thầu. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là trong quý IV/2019.

Dự án có thời gian thực hiện không quá 60 tháng, thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng kĩ thuật không quá 24 tháng. Thời điểm tính tiến độ đầu tư được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 75% tổng diện tích đất dự án cho nhà đầu tư.

Bên mời thầu sẽ căn cư văn bản qui định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu. Giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp theo qui định của pháp luật về đất đai, nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách nhà nước giá trị tối thiểu (giá trị này do nhà đầu tư đề xuất) không điều kiện.

Phương Thảo