Thừa Thiên Huế lên kế hoạch khôi phục, bảo tồn nhiều làng nghề truyền thống

20/12/2023 18:30 GMT+7
Kế hoạch này của Thừa Thiên Huế nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề ở tỉnh đến năm 2030.

Kế hoạch này nhằm mục tiêu bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Thừa Thiên Huế lên kế hoạch khôi phục, bảo tồn nhiều làng nghề truyền thống  - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu các sản phẩm của làng nghề mây tre đan Bao La với Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương. Ảnh: M.H.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế sẽ khôi phục, bảo tồn được ít nhất 1 nghề truyền thống và 1 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; công nhận mới ít nhất 5 nghề truyền thống, 1 làng nghề và 1 làng nghề truyền thống; phát triển 3 làng nghề gắn với du lịch.

Bên cạnh đó, sẽ có trên 70% làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả; 80% người lao động trong các làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản; có ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm được phân hạng theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); có ít nhất 30% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân các làng nghề đến năm 2025 đạt khoảng 10%/năm; thu nhập bình quân của lao động tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

Mục tiêu đến năm 2030, Thừa Thiên Huế sẽ khôi phục, bảo tồn được ít nhất 4 nghề truyền thống và 3 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; công nhận mới ít nhất 6 nghề truyền thống, 1 làng nghề và 3 làng nghề truyền thống; phát triển 5 làng nghề gắn với du lịch. 

Cùng với đó, sẽ có trên 80% làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả; 100% người lao động trong các làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản; có ít nhất 50% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân các làng nghề ở Thừa Thiên Huế đến năm 2030 đạt khoảng 10%/năm; 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường...


Trần Hòe
Cùng chuyên mục