Thừa Thiên Huế phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”

26/10/2022 15:41 GMT+7
Việc phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, dòng tộc, làng, bản, đặc biệt là vai trò của trưởng họ, trưởng tộc, già làng, trưởng thôn, trưởng bản gương mẫu đi đầu trong thực hiện giảm nghèo bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ phát động phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" tại huyện A Lưới. Tham dự lễ phát động có gần 150 già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn huyện A Lưới.

Thừa Thiên Huế phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” - Ảnh 1.

Lễ phát động phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" tại Thừa Thiên Huế.

Việc phát động phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, dòng tộc, làng, bản, đặc biệt là vai trò của trưởng họ, trưởng tộc, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Hoạt động này cũng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực của các dòng họ, làng, bản, người có uy tín chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương động viên, khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình trong dòng họ, làng, bản nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, để phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" được thực hiện sâu rộng, có hiệu quả, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc hỗ trợ đồng bộ, kịp thời chung tay cùng các hộ nghèo thoát nghèo. Theo ông Phan Ngọc Thọ, các già làng, trưởng bản, người có uy tín phải nêu cao hơn nữa vai trò của mình trong làng bản, dòng họ, động viên khuyến khích con em tích cực, nỗ lực thoát nghèo.

Thừa Thiên Huế phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trò chuyện với các già làng, người có uy tín, trưởng thôn ở huyện A Lưới.

Ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, ý chí vươn lên thoát nghèo, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại quyết định thành công của phong trào. Chính quyền các địa phương phải vào cuộc theo từng địa chỉ hộ nghèo để phong trào có chiều sâu, phát triển lâu dài, thật sự đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chính thức phát động phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" trên địa bàn tỉnh.


Trần Hòe