TT-Huế: Quy định chi phí hỗ trợ quản lý các dự án theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG

24/10/2022 20:34 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ngày 24/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, quy định chi phí hỗ trợ bao gồm chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng và chi phí giám sát thi công xây dựng công trình.

TT-Huế: Quy định chi phí hỗ trợ quản lý các dự án theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư gồm có chi phí khảo sát (nếu có), chi phí lập hồ sơ xây dựng công trình đơn giản áp dụng đối với tất cả các loại công trình được tính bằng 1% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi phí thẩm định hồ sơ xây dựng công trình đơn giản bằng 0,019% tổng mức đầu tư dự án, áp dụng đối với tất cả các loại công trình.

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng được xác định bằng 1,382% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng đối với tất cả các loại công trình. Trường hợp các dự án đầu tư xây dựng trên biển, dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì xác định bằng tỷ lệ trên nhân với hệ số điều chỉnh 1,35.

Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình được xác định bằng 1,283% chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng đối với tất cả các loại công trình. Trường hợp các dự án đầu tư xây dựng trên biển, dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì xác định bằng tỷ lệ trên nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2022.An Sơn