Thủy điện Sê San 4A (S4A) chốt ngày trả cổ tức lần 3 năm 2021 bằng tiền

15/02/2023 07:46 GMT+7
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sê San 4A (HoSE: S4A) vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sê San 4A (HoSE: S4A) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng) vào ngày 22/02/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 21/02. Thời gian thanh toán dự kiến sẽ vào ngày 15/03/2023.

Trước đó Thủy điện Sê San 4A từng tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% và đợt 1 cũng bằng tiền tỷ lệ 10%. Như vậy tính cả đợt này công ty chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông tổng tỷ lệ 31%.

Thuỷ điện Sê San 4A đã "cán đích" kế hoạch kinh doanh năm 2022

Thủy điện Sê San 4A (S4A) chốt ngày trả cổ tức lần 3 năm 2021 bằng tiền mặt - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 4 quý 2022 của Thuỷ điện Sê San 4A

Trong quý IV, Thuỷ điện Sê San 4A ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 99 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ năm trước). Giá vốn bán hàng giảm nhẹ từ hơn 24 tỷ đồng xuống còn hơn 20 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng theo đà giảm nhẹ xuống còn gần 79 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận đạt 92,2 tỷ đồng (tăng 22,7%).

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Thuỷ điện Sê San 4A đạt hơn 196,6 tỷ đồng (tăng 10,7% so với kết quả đạt được năm 2021), lợi nhuận sau thuế tăng 23,6% lên 173 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh, Công ty đã thực hiện được 106% kế hoạch doanh thu và 154% kế hoạch lợi nhuận.

Cùng với việc chia cổ tức, Thủy điện Sê San 4A còn chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian và địa điểm sẽ được công ty thông báo sau.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/02, giá cổ phiếu S4A tăng 0,15% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 34.750 đồng/ cổ phiếu. 


Phương Thảo