Tiếp tục kiến nghị giao tỉnh Hoà Bình thực hiện dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình

26/03/2023 07:40 GMT+7
Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình dài 32km, quy mô 6 làn xe cao tốc, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Bộ GTVT vừa tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án BOT đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình và dự án đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT được hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 10/2018, thu phí tại trạm QL6 và trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình để hoàn vốn đầu tư, thời gian thu phí khoảng 25 năm.

Tiếp tục kiến nghị giao tỉnh Hoà Bình thực hiện dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình  - Ảnh 1.

Tuyến đường Đại Lộ Thăng Long nối từ Trung tâm Hà Nội tới Hoà Lạc. Ảnh: Nhật Minh

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình dài 32km, quy mô 6 làn xe cao tốc, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Đường Hòa Lạc - Hòa Bình hiện đang khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Để triển khai đầu tư mở rộng tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đáp ứng quy mô đường cao tốc theo quy hoạch, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, đến năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thực hiện đầu tư mở rộng đường cao tốc này và giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Bộ GTVT, việc giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan có thẩm quyền dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT phù hợp với quy định Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư.

Ngoài ra, việc chuyển giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình và dự án đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình từ Bộ GTVT sang UBND tỉnh Hòa Bình đã có ý kiến thống nhất của các cơ quan liên quan, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, đủ điều kiện theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Để thực hiện dự án, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển giao cơ quan có thẩm quyền dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT và đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo phương thức PPP từ Bộ GTVT sang UBND tỉnh Hòa Bình.

Cùng với đó, UBND tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền, phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện hợp đồng dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT.

Đồng thời, tổ chức triển khai dự án đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo phương thức PPP theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích của các bên.

Thế Anh