TNG: Lãi ròng tháng 5/2021 đạt 21 tỷ đồng, tăng 50%

19/06/2021 06:45 GMT+7
TNG: Lãi ròng tháng 5/2021 đạt 21 tỷ đồng, tăng 50%
Sau khi khấu trừ các loại chi phí, TNG báo lãi trước thuế 25 tỷ đồng, lãi sau thuế 21 tỷ đồng, lần lượt tăng 47% và 50% so với cùng kỳ năm 2020.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố Báo cáo tài chính tháng 5/2021 với doanh thu đạt 470 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng mạnh 40%, lên mức 407 tỷ đồng, bào mòn lợi nhuận gộp chỉ còn 63 tỷ đồng, giảm 3%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ hơn 1 tỷ đồng lên 4 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 20%, lên 12 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44%, lên 23 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm mạnh 56% về mức 8 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí, TNG báo lãi trước thuế 25 tỷ đồng, lãi sau thuế 21 tỷ đồng, lần lượt tăng 47% và 50% so với cùng kỳ năm 2020.

TNG: Lãi ròng tháng 5/2021 đạt 21 tỷ đồng, tăng 50% - Ảnh 1.

Nguồn: TNG

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, TNG ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.745 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt 55 tỷ đồng, tăng 12%.

Được biết, năm 2020, TNG đặt kế hoạch doanh thu 4.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, TNG đã hoàn thành được 36% kế hoạch doanh thu và 31% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/5/2021, tổng tài sản TNG đạt 4.284 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, phần tài sản tăng chủ yếu nằm ở khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn.

Tính đến cuối tháng 5/2021, nợ phải trả của TNG còn 3.126 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn, với vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.829 tỷ đồng.

 

Q.D