Tổng công ty Sông Đà (SJG) muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ 2021

07/12/2021 17:11 GMT+7
HĐQT Tổng công ty Sông Đà (mã: SJG) vừa thông qua phương án phát hành 3.5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 350 tỷ đồng.

Theo đó, trái phiếu sẽ được phát hành với kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành từ quý 4/2021.

Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Tài sản đảm bảo là cổ phần thuộc sở hữu của SJG tại CTCP Đầu tư và phát triển điện Sê San 3A, CTCP Điện Việt Lào, CTCP Sông Đà 11.

Nguồn trả nợ là các nguồn thu hợp pháp để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, bao gồm nguồn thu từ thoái vốn tại CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (HOSE: SJS) hoặc thoái vốn tại các đơn vị thành viên, nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty và nguồn thu từ cổ tức được chia từ đầu tư vốn tại các Công ty con.

Số tiền 350 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được SJG sử dụng tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh.

Tổng công ty Sông Đà muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ 2021 - Ảnh 1.

Toà nhà Sông Đà. Ảnh: S.Đ

Trước đó, Tổng công ty Sông Đà và Công ty CP Chứng Khoán Dầu khí (PSI) đã ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ 2021.

Theo nội dung ký kết, PSI sẽ là đơn vị tư vấn phát hành riêng lẻ gói  trái phiếu được phát hành với giá trị tối đa là  350 tỷ đồng của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng cổ phần của Công ty CP ĐT&PT điện Sê San 3A Công ty CP Sông Đà 11.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện SESAN 3A đang là công ty con do Tổng công ty Sông Đà nắm 51%.  Công ty thủy điện này sở hữu hồ chứa dung tích 80,6 triệu m3, 2 tổ máy công suất 108 MW, cung cấp sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 479,3 triệu KWh. Công ty CP Sông Đà 11 đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán SJE, do Tổng công ty Sông Đà nắm 16,95% vốn cổ phần.

Ông Trần Văn Tuấn ,Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà cho biết: "Việc phát hành trái phiếu sẽ giúp Tổng công ty Sông Đà tăng quy mô vốn, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại nợ và cân đối dòng tiền. Từ đó, Tổng công ty có nguồn lực tài chính để thực hiện các kế hoạch lớn trong năm tiếp theo và chinh phục những nấc thang mới trên hành trình phát triển".

Theo báo cáo tài chính của Tổng công ty Sông Đà, 9 tháng đầu năm nay, Tổng công ty Sông Đà đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với 4.580 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 257,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tăng 73,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 119 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất tính đến 30/9/2021 là 25.174 tỷ đồng. Hiện tại, SCIC đang sở hữu 99,79% vốn cổ phần của Tổng công ty Sông Đà.


Thế Anh