Top One bị cưỡng chế hơn 300 triệu đồng tiền thuế

28/06/2022 17:04 GMT+7
Công ty CP Phân phối Top One (UPCoM: TOP) công bố việc nhận quyết định cưỡng chế thuế.

Cụ thể, TOP nhận quyết định ký ngày 22/06 của chi cục thuế huyện Vị Xuyên về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

Lý do, TOP có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền cưỡng chế gần 333 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/6/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phân phối Top One (UPCoM: TOP).

Quyết định xử phạt nêu rõ, Phân phối Top One  bị phạt tiền 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 1 năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết HĐQT số 31/12/2021/TOP/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022.

Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra ý kiến tại BCTC soát xét bán niên năm 2021, công bố thông tin liên quan đến sự kiến có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xảy ra ngày 31/3/2022).

Công ty Cổ phần Phân phối Top One được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 03 năm 2013 với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm tiêu dùng. Tháng 7/2015, Công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán UpCom với số vốn điều lệ 39 tỷ đồng.

Sau đó Top One đã liên tục mở rộng hoạt động đầu tư với các dự án nhiều kỳ vọng và tăng mạnh vốn điều lệ từ mức 3 tỷ đồng ban đầu thành lập lên mức 253 tỷ đồng như hiện nay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TOP đứng ở mức 1.500 đồng/cp.


An Vũ