TP.HCM: Nợ thuế từ đất tăng mạnh

14/11/2019 09:27 GMT+7
Cục Thuế TP.HCM cho biết, tổng số nợ thuế tại đơn vị có khả năng thu đến ngày 31/10/2019 là 11.930 tỷ đồng, tăng 33,95% so với thời điểm 31/12/2018.

Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất tăng cao nhất, với 2.613 tỷ đồng, tăng 96,09% so với thời điểm 31/12/2018; các khoản nợ thuộc thuế, phí là 5.106 tỷ đồng, tăng 23,07% so với thời điểm 31/12/2018; tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.782 tỷ đồng, tăng 5,18% so với thời điểm 31/12/2018.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước, trong tháng 10/2019, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thu nợ thuế 1.650 tỷ đồng. Trong 2 tháng cuối năm, theo nhiệm vụ được giao, Cục Thuế TP.HCM còn phải thu hồi nợ thuế trên 2.700 tỷ đồng.

Xuân Yến/Baodauthau
Cùng chuyên mục