"Treo" hơn 7 năm, Quảng Ninh "khai tử" quy hoạch các dự án tại TP. Hạ Long

18/11/2020 12:49 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh và khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng, TP. Hạ Long.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long đã được phê duyệt tại Quyết định số 1822 ngày 10/6/2009. 

Theo đó, lý do hủy bỏ dự án là vì Công ty CP Tập đoàn Kinh tế Hạ Long triển khai chậm tiến độ, không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP. Hạ Long giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2609 ngày 28/6/2019.

Trước đó, tháng 7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cũng đã công bố quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án này.

"Treo" hơn 7 năm, Quảng Ninh "khai tử" quy hoạch các dự án tại TP. Hạ Long  - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh. Ảnh: Trung Đức.

Được biết, dự án khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đầu tư ngày 31/12/2009 với tổng diện tích sử dụng đất là 17,1ha. Hiện, dự án này chậm tiến độ 7 năm 10 tháng theo quyết định phê duyệt dự án và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng hủy bỏ Quyết định ngày 10/6/2009 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh kèm theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Ngoài ra, các văn bản đã ban hành liên quan đến quá trình triển khai lập, thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị đối với Tập đoàn Kinh tế Hạ Long kể từ ngày ban hành quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND TP. Hạ Long giao quyết định này cho Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Hạ Long được biết; tổ chức quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực được phê duyệt; đề xuất định hướng quỹ đất vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đảo bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành quyết định hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng, TP. Hạ Long (nay là phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long).

"Treo" hơn 7 năm, Quảng Ninh "khai tử" quy hoạch các dự án tại TP. Hạ Long  - Ảnh 2.

Vị trí bản đồ Khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Lý do là quy hoạch dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4077 ngày 15/12/2009, không còn phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng TP. Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 6/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ giải trí Hạ Long.

Trước đó, cuối tháng 10/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng có quyết định thu hồi địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500 Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long.

"Treo" hơn 7 năm, Quảng Ninh "khai tử" quy hoạch các dự án tại TP. Hạ Long  - Ảnh 3.

Quảng Ninh hủy bỏ quy hoạch các dự án chậm tiến độ, không còn phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh.

Lý do thu hồi là do dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch tại văn bản số 3125 ngày 14/5/2018 và phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1185 ngày 20/3/2019.

Tuy nhiên, ngày 13/8/2020 Tỉnh ủy có thông báo chỉ đạo mục đích sử dụng đất khu đất dự án là đất giáo dục, để đảm bảo nhu cầu học tập và giảng dạy của giáo viên, học sinh trong khu vực. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Phân khu 1 tại Quyết định số 3330 ngày 28/8/2020, trong đó định hướng quỹ đất dự án là đất giáo dục. Do đó, dự án không còn phù hợp với định hướng quy hoạch khu vực.

Quyết định nêu rõ, các văn bản đã ban hành liên quan đến quá trình triển khai lập, thực hiện Quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long đối với Công ty CP Tập đoàn FLC kể từ ngày ban hành Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Minh Minh