Trữ tiền cao kỷ lục, Khang Điền báo lãi sau thuế quý III tăng vọt đạt 362 tỷ đồng

31/10/2020 20:51 GMT+7
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (mã CK: KDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu thuần đạt 1.755 tỷ đồng gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn doanh thu trong quý chủ yếu là doanh thu chuyển nhượng BĐS.
Chuyển nhượng BĐS khởi sắc, KDH báo lãi sau thuế đạt 362 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

KDH báo lãi sau thuế đạt 362 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán gấp 6 lần lên 1.211 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 544 tỷ đồng tăng 30% so với quý 3/2019.

Trong quý III/2020, doanh thu hoạt động tài chính của Khang Điền đạt hơn 14 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính tăng lên 175%, gần 22 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 238% lên gần 27 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế KDH đạt hơn 362 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019 là 296 tỷ đồng.

Chuyển nhượng BĐS khởi sắc, KDH báo lãi sau thuế đạt 362 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Nguồn: Số liệu Báo cáo tài chính

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, KDH đạt 3.241 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 74% so với cùng kỳ, LNST đạt 771 tỷ đồng trong đó LNST công ty mẹ là gần 770 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, Khang Điền đặt mục tiêu đạt 3.500 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%. Theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 công ty đã hoàn thành được 92,6% mục tiêu về doanh thu và 70% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của KDH đạt hơn 14.717 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu kì. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho với giá trị 7.081 tỷ đồng (chiếm 48%); các khoản phải thu hơn 3.600 tỷ đồng (chiếm 25%). Công ty có gần 2.784 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, gấp 2,3 lần đầu kì.

Đáng chú ý, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với gần 6.873 tỷ đồng chiếm phần lớn hàng tồn kho của Khanh Điền trong quý III/2020.

Tập trung chủ yếu tại một số dự án như Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (2.604 tỷ đồng); Saphire Phú Hữu (hơn 873 tỉ đồng); Khang Phúc - Khu dân cư Bình Hưng 11A (483 tỷ đồng); Bình Trưng - Bình Trưng Đông (463 tỷ đồng); Thủy Sinh Phú Hữu (426 tỷ đồng); Verosa Phú Hữu (184 tỷ đồng); các dự án còn lại hơn 1.830 tỷ đồng...

Tại ngày 30/09/2020, tiền và các khoản tương đương tiền của Khang Điền đạt 2.067 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng thêm 1.323 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Ở chiều ngược lại, vay nợ của Khang Điền cũng tăng khá mạnh ở kỳ hạn ngắn lẫn dài hạn. Cụ thể, vay ngắn hạn đã tăng từ hơn 377 tỷ đồng lên gần 577 tỷ đồng; và vay dài hạn tăng từ 405 tỷ đồng lên gần 1.207 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, cho kỳ 9 tháng, 2 khoản chi ra lớn nhất của Khang Điền là chi trả nợ gốc vay gần 732 tỷ đồng và chi mua cổ phiếu quỹ 419 tỷ đồng (mua cổ phiếu quỹ trong quý 2).

Q.D