Trữ tiền hơn 4.102 tỷ đồng, 9 tháng Đạm Phú Mỹ báo lãi tăng chóng mặt 718 tỷ đồng

21/10/2020 06:31 GMT+7
Trữ tiền hơn 4.102 tỷ đồng, 9 tháng Đạm Phú Mỹ báo lãi tăng chóng mặt 718 tỷ đồng
9 tháng đầu năm 2020 lợi nhuận trước thuế DPM tăng 305%, riêng quý III tăng 197,6% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ giá khí đầu vào giảm.

Tổng Công ty phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (HOSE: DPM) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ nhờ vào giá khi đầu vào giảm làm cho giá thành sản phẩm giảm.

Cụ thể, Quý III, doanh thu thuần của Đạm Phú Mỹ đạt 1.955 tỷ đồng, tăng 3,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 224,2 tỷ đồng, tăng 197,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 182,5 tỷ đồng, tăng 195% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Đạm Phú Mỹ đạt 5.832 tỷ đồng, tăng trưởng 8%; lợi nhuận trước thuế đạt 717,6 tỷ đồng, tăng 305%; lợi nhuận sau thuế đạt 597 tỷ đồng, tăng 293,4% so với 9 tháng đầu 2019. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mệ 589,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 9 tháng theo Đạm Phú Mỹ đạt 1.400 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu 8.706 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 421 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nói trên, 9 tháng Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu năm và vượt 41,8% vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ đạt gần 11.296 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Điểm nổi bật trong báo cáo tài chính của Đạm Phú Mỹ kỳ này là trữ tiền bao gồm cả tiền gửi kỳ hạn đã tăng lên 4.102 tỷ đồng, tương ứng 36,3% tổng tài sản.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10/2020, Đạm Phú Mỹ đóng cửa với mức giá 17.100 đồng/cổ phiếu, tăng 1,5% so với phiên hôm trước.

Thanh Giang