TT-Huế: 4 cơ quan chung tay đổi mới, nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp

21/03/2023 21:02 GMT+7
Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp năm 2023.

Chiều ngày 20/3, Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ký kết giữa Sở với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp năm 2023.

TT-Huế: 4 cơ quan chung tay đổi mới, nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp  - Ảnh 1.

Lễ ký kết giữa Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp.

Theo nội dung biên bản ký kết, các đơn vị sẽ phối hợp để tổ chức sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn; đẩy mạnh các hoạt động củng cố hợp tác xã nông nghiệp cũng như thành lập mới các hợp tác xã.

Theo đó, trong năm 2023, các cơ quan trên sẽ phối hợp hỗ trợ xây dựng từ  2 đến 3 mô hình tổ chức sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động từ 3 đến 5 hợp tác xã nông nghiệp yếu, trung bình (theo xếp loại 2022) trở thành những hợp tác xã khá, tốt trong năm 2023, làm cơ sở để triển khai nhân rộng cho những năm tiếp theo.

Ngoài ra, các cơ quan cũng sẽ phối hợp thành lập từ 3 đến 4 hợp tác xã theo kiểu mới đối với những xã đăng ký nông thôn mới nhưng chưa có hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đánh giá cao chương trình phối hợp giữa các đơn vị nhằm đẩy mạnh thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu các đơn vị phối hợp phải hoạt động thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; yêu cầu hương trình phối hợp phải được cụ thể hóa bằng các kế hoạch triển khai hàng năm, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện...


Phong Cầm