TT-Huế: Các doanh nghiệp đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh 32 cơ quan, đơn vị

09/06/2023 14:33 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh năm 2023.

Theo đó, đối tượng đánh giá DDCI là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được đánh giá DDCI gồm 32 cơ quan, đơn vị do cộng đồng doanh nghiệp đề xuất.

TT-Huế: Các doanh nghiệp đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh 32 cơ quan, đơn vị  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBDN tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tại một doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.M.

Việc triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 nhằm tiếp tục xem việc khảo sát DDCI là kênh thông tin đáng tin cậy, rộng rãi và minh bạch để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương. Từ đó tạo thành điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ chính quyền và xem đây là công cụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động này còn nhằm tạo động lực phấn đấu, thi đua về công cuộc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, chú trọng cải thiện các thủ tục hành chính thuộc các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp, góp phần tăng vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tỉnh phấn đấu năm 2023 tiếp tục duy trì và nâng cao vị thứ xếp hạng PCI nằm trong top 5 và thuộc vào "nhóm tốt" của cả nước... 

Kết quả của bộ chỉ số DDCI tiếp tục được dùng làm thước đo để UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và chấm điểm thi đua vào cuối năm.  


Phong Cầm