TT-Huế: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Sở Xây dựng và ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh

08/08/2022 13:06 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu để hoạt động.

TT-Huế: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Sở Xây dựng và ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh  - Ảnh 1.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế được hợp nhất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV.

Trên cơ sở thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định điều động ông Huỳnh Minh Khang- Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác tại Sở Xây dựng tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng điều động ông Hà Xuân Hậu- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế điều động ông Đặng Quang Ngọc- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc; điều động ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn- Phó Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc.  

Thời hạn giữ chức vụ của các cán bộ trên là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2022. 


Trần Hòe