TT-Huế: Hàng chục tỷ đồng hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm

02/09/2022 07:02 GMT+7
Theo lộ trình, năm 2023 Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ di dời 7 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, năm 2024 hỗ trợ di dời 12 cơ sở, năm 2025 hỗ trợ di dời 40 cơ sở.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Việc thực hiện kế hoạch này nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, ổn định và phát triển sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường, đảm bảo quy hoạch, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị.

TT-Huế: Hàng chục tỷ đồng hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm - Ảnh 1.

Từ năm 2023 - 2025 Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ di dời 59 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch.

Đối tượng áp dụng là các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị (gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh) đăng ký di dời và nằm trong danh mục các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp di dời vào cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp này được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/1/2022 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm di dời đến là các cụm công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh.

Theo lộ trình, năm 2023 Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ di dời cho 7 cơ sở, năm 2024 hỗ trợ di dời cho 12 cơ sở, năm 2025 hỗ trợ di dời cho 40 cơ sở.

Tổng kinh phí hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 là 31,582 tỷ đồng.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục